Łatwy, masowy import zdjęć towarów do Subiekt GT

Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na łatwe, masowe i szybkie dodanie wielu zdjęć do towarów w Subiekcie GT. Wystarczy do podfolderu 'zdjecia’ zapisać pliki zawierające zdjęcia, które mają być zaimportowane. Importowane zdjęcia muszą zawierać w nazwie kod kreskowy lub symbol towaru (do wyboru), którego dany plik dotyczy, na tej podstawie następuje identyfikacja powiązania plików z konkretnymi towarami. Pierwsze ze zdjęć może być ustawiane jako domyślne.

Przetwarzane zdjęcia są po poprawnym imporcie przenoszone do podfolderu 'przetworzone’, a te których np. nie udało się dopasować po kodzie kreskowym lub symbol towaru zostaną przeniesione do podfolderu 'pominięte’. Trafią też tam zdjęcia, których nie można było zaimportować bo np. towar będzie miał ustawiony status jako nieaktywny. Dodatkowo dla problematycznych plików powstanie prosty raport tekstowy wskazujący na powód przeniesienia pliku do podfolderu 'pominięte’.

W ramach tego rozwiązania istnieje możliwość przystosowania go do indywidualnych potrzeb. Jako narzędzie uzupełniające powstał też dodatek pozwalający na szybkie usunięcie zdjęć dla towarów, dla których chcemy usunąć z bazy Subiekta GT wszystkie przypisane do nich zdjęcia (jako wsparcie przed wprowadzeniem nowych zdjęć do bazy).

Rozwiązanie wymaga posiadania aktywnej licencji na Sferę dla Subiekt GT (wystarczy wersja demonstracyjna tego dodatku).

W przypadku importu większej ilości zdjęć, szczególnie tych o większych rozmiarach, trzeba pamiętać o szybkim przyroście rozmiaru bazy danych podmiotu. Ponadto sam import warto przeprowadzić w dogodnym czasie, aby nie utrudniać pracy innym użytkownikom Subiekta w czasie trwania importu zdjęć, ze względu na potencjalne możliwe mocne obciążenie serwera zadaniem importu zdjęć.

Ze względu na indywidualny charakter rozwiązania, nie udostępniamy wersji demo. Koszt podstawowej wersji importu zdjęć zaczyna się od 300zł netto (jednorazowa opłata). W razie zainteresowania tym dodatkiem – zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

Nowe wzorce wydruku dla Subiekt nexo

 

Stopniowo rozbudowujemy bazę naszych standardowych rozwiązań w postaci gotowych wzorców wydruków dla Subiekta nexo. Na bieżąco aktualizujemy ich listę – jest ona dostępna na naszej stronie https://subiektywnedodatki.pl/wzorce-wydrukow-dla-subiekt-nexo-pro/. Przypominamy, iż obsługa własnych wzorców jest możliwa jedynie w Subiekcie nexo PRO. 

Oprócz oferty tych gotowych wzorców, realizujemy indywidualne modyfikacje wzorców wg zgłaszanych potrzeb. Zapraszamy do kierowania zapytań dotyczących przygotowania takich modyfikacji korzystając z naszego formularza kontaktowego.

Proste rezerwacje na zarezewuj.pl

 

zarezerwuj.pl to wygodna aplikacja webowa umożliwiająca kompleksowe zarządzanie rezerwacjami i rejestracjami online. Dzięki intuicyjnemu panelowi błyskawicznie można dodać do systemu rezerwacje telefoniczne, internetowe i złożone bezpośrednio na miejscu. Z kolei klienci zyskują możliwość łatwej i szybkiej rezerwacji , bez względu na to, gdzie przebywają.

zarezerwuj.pl pozwala szybko i niezawodnie zarządzać obsługą rejestracji, wyszukiwać wolne terminy i kontaktować się z klientem. Aplikacja automatyzuje te procesy i znacząco skraca czas niezbędny do dokonania rezerwacji. Dzięki temu rośnie zadowolenie klientów, komfort pracowników i przychody firmy.

Z aplikacji korzystają przedsiębiorcy z wielu różnych branż, m.in. restauracje, hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne, warsztaty samochodowe, przychodnie i gabinety lekarskie, firmy transportowe, firmy świadczące usługi serwisowe.

Rezerwacji można dokonywać na 3 sposoby:

 • na miejscu – rezerwacje zgłoszone telefonicznie lub na miejscu obsługiwane są poprzez intuicyjny terminarz na komputerze;
 • poprzez stronę www – dzięki estetycznemu widgetowi na stronie internetowej firmy klienci mogą rezerwować zasoby online;
 • smartfony – klienci mogą szybko i wygodnie dokonywać rezerwacji na mobilnej stronie www firmy.

Funkcje aplikacji zarezerwuj.pl

 • terminarz – łatwy w obsłudze i wielofunkcyjny kalendarz, który ułatwia zarządzanie rezerwacjami;
 • wyszukiwarka terminów – szybkie wyszukiwanie terminów oraz filtrowanie wybranych rezerwacji według różnorodnych parametrów;
 • klienci – lista klientów wraz historią rezerwacji, danymi kontaktowymi i notatkami oraz ich statusy (zwykły, VIP);
 • usługi – nadawanie im nazw, opisów, czasu trwania i kolorowych etykiet, a także wybór usług, których rezerwacja wymaga wcześniejszego opłacenia;
 • zasoby (osoby/sprzęt/pomieszczenia) – pełna edycja zasobów, definiowanie nazw, zdjęć, godzin dostępności, kolorów etykiet, adresów mailowych i numerów telefonów;
 • kategorie zasobów – możliwość definiowania nazwy kategorii i rodzaju zasobów;
 • powiadomienia SMS i e-mail – pełne zarządzanie wiadomościami;
 • wyjątki dostępności (nieobecności, urlopy itp.) – określanie niedostępnych terminów, osób i zasobów;
 • formularze na www (widgety) – możliwość osadzenia na stronie internetowej przycisku wywołującego formularz rezerwacji lub pełen formularz wkomponowany w treść strony; zarządzanie treścią, wyglądem i konfiguracją;
 • raporty – rankingi popularności usług, zasobów, klientów i metod płatności oraz przychodów z rezerwacji konkretnych usług;
 • dokumenty – cennik rezerwacji, grafiki pracowników i zasobów, możliwość ich pobierania i drukowania;
 • zgody RODO, zgody marketingowe;
 • płatności online – aktywacja i konfiguracja konta Przelewy24, które pozwala na obsługę płatności online;
 • integracja z Zoomem – możliwość prowadzenia wideokonferencji, spotkań online, rozmów audio oraz przesyłania dowolnych plików.

W razie zainteresowania tym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z nami.

Portal Biura sposób na wygodny kontakt klienta z biurem rachunkowym

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

 Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

 • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
 • wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
 • łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
 • automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
 • automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

 Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

 • publikować raporty finansowo-księgowe;
 • wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
 • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

 

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

 • poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
 • wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
 • śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

 • wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
 • podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
 • podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
 • podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
 • wynagrodzenia pracowników,
 • podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
 • sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
 • monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
 • otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

W razie zainteresowania tym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z nami.

Import faktur zakupowych z plików EPP

Jedno z naszych najstarszych rozwiązań wspierających import faktur zakupowych z plików EPP z użyciem Sfery, przeszło małą aktualizację. Do modułu FZ EPP Importer dla Subiekt GT dodaliśmy opcję, pozwalającą na pomijanie w imporcie sekcji z cenami sprzedaży z pliku EPP. Dzięki temu nawet przy utworzeniu nowych kartotek przy imporcie z pliku EPP, nowe pozycje będą miały zerowe ceny sprzedaży, co pozwoli uniknąć zamieszania z importem cen detalicznych od dostawcy.

Wystarczy włączyć nowo dodaną opcję ignoruj ceny sprzedaży, a z pliku EPP przed jego zaimportowaniem zostanie usunięta sekcja z cenami sprzedaży. Program pamięta ostatnie ustawienie tej opcji, więc przy kolejnym uruchomieniu rozwiązania ustawienie tej opcji będzie takie same. Do końca stycznia rozwiązanie można nabyć w naszym sklepie w specjalnej cenie obniżonej o 50% https://www.subiektywnedodatki.pl/epp-importer-faktury-zakupu-dla-subiekt-gt-p-75.html

Nowe ceny Abonamentu powyżej 3 stanowisk lub 30 pracowników

Do tej pory ceny abonamentów dla Gestora GT, Gratyfikanta GT, Subiekta GT, nie były uzależnione od ilości licencji stanowiskowych / ilości obsługiwanych pracowników. Od 1 października się to zmienia. Podstawowa cena abonamentu się nie  zmienia, natomiast będzie ona dotyczyć tylko licencji z 3 stanowiskami dla Gestora GT i Subiekta GT oraz 30 pracowników w przypadku Gratyfikanta GT.

 

program

cena specjalna

cena standardowa

Subiekt GT

225

315

Gestor GT

195

245

Gratyfikant GT

445

495

Posiadanie dodatkowych rozszerzeń stanowiskowych / czy na pracowników będzie się wiązała z dodatkowa dopłata do abonamentu bazowego

program

cena specjalna

cena standardowa

Subiekt GT – każde kolejne 3 stanowiska

99

139

Gestor GT – każde kolejne 3 stanowiska

59

79

Gratyfikant GT – każdych kolejnych 50 pracowników

79

99

Oznacza to, że w przypadku posiadania Subiekta GT na 9 stanowisk, abonament wyniesie: w cenach specjalnych 423zł (255+99+99) lub w cenach standardowych 539zł (315+139+139). Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Ceny specjalne dotyczą przedłużenia abonamentu do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.

Pełna informacja o zmianach na stronach producenta: https://www.insert.com.pl/aktualnosci/informacje/2020/nowe_ceny_abonamentu_powyzej_3_stanowisk_lub_30_pracownikow.html

 

Odświeżona wersja generatora kodów PLU i kreskowych EAN-13

generator plu kodow kreskowych menu

W aktualnej wersji mamy nieco zmieniony interfejs użytkownika w głównym oknie – przede wszystkim większa czcionka ułatwiająca pracę na monitorach o dużych rozdzielczościach. Poza tym pojawiły się ciekawe zmiany funkcjonalne takie jak:

 • filtrowanie towarów posiadających niestandardowy kod kreskowy (niestandardowy to taki kod, który nie składa się z 13 cyfr),
 • filtrowanie towarów z dodatkowymi kodami kreskowymi,
 • funkcja kasowania podstawowego kodu kreskowego dla zaznaczonych na liście pozycji,
 • funkcja przeniesienia dodatkowego kodu kreskowego jak podstawowy kod kreskowy (działa tylko przy włączonym filtrze 'z dodatkowymi kodami kreskowymi’, automatycznie przenoszony jest pierwszy dodany dodatkowy kod kreskowy).

Pełny opis rozwiązania oraz aktualny instalator jest dostępy na stronie rozwiązania https://subiektywnedodatki.pl/dostepne-rozwiazania/edycja-danych/generator-kodow-plu-i-kodow-kreskowych-ean/

Łatwiejsza aktywacja naszych rozwiązań dla Subiekt GT

Ponieważ często spotykamy się z pytaniami jak poprawnie wypełnić formularz aktywacji naszych rozwiązań, a nie każdy nasz potencjalny klient potrafi dotrzeć do dedykowanego poradnika na naszej stronie https://subiektywnedodatki.pl/aktywacja-naszych-modulow/ zdecydowaliśmy się na stopniowe wprowadzanie we wszystkich naszych rozwiązaniach aktywnego łącza do naszej strony, które przekieruje użytkownika na naszą stronę.

nasze dodatki aktywacja poradnik

Dodatkowo w sytuacji kiedy użytkownik wypełni formularz aktywacji, ale próba aktywacji zakończy się niepowodzeniem, również zostanie przekierowany na naszą stronę, która zostanie automatycznie otwarta w domyślnej przeglądarce.

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania pozwolą na łatwiejsze zapoznanie się z funkcjonalnością naszych dodatków dla Subiekta GT.

ZK Zbiorcze Operacje wyświetla i filtruje wg flag

Obsługa flag w Subiekcie GT wymaga od nas posiadania dodatku czerwony PLUS lub zielony PLUS dla InsERT GT. Jak już je mamy zdefiniowane dla zamówień od klienta, to w naszym dodatku ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT, pojawi się automatycznie dodatkowa kolumna Flaga.

ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT z obsługą filtrowania wg flag

W związku z tym nad listą dokumentów będzie też aktywna lista wyboru stanu flag. Wybór jednego z dostępnych stanów spowoduje filtrowanie wyświetlanych dokumentów ZK w oknie naszego rozwiązania. W liście wyboru oprócz flag zdefiniowanych przez użytkownika (widoczne poniżej w dolnej części zaznaczenia), są widoczne takie stany jak:

 • dowolnie (pokazane zostaną wszystkie dokumenty niezależnie czy posiadają flagę, czy nie),
 • bez flagi (tylko dokumenty nie posiadające flagi),
 • z dowolną flagą (tylko dokumenty z nadaną dowolna flagą).

ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT z obsługą filtrowania wg flag

Aktualna wersja naszego rozwiązania ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT jest do pobrania ze strony domowej tego rozwiązania. Pozwala ona zarówno przedstawić w praktyce możliwości naszego dodatku, a dotychczasowi użytkownicy mogą bezpłatnie zaktualizować posiadaną wersję.

Kolejnym krokiem zapewne będzie dodanie możliwości zbiorczego ustawiania flag, podobnie jak obecnie można ustawiać zbiorczo kategorie. Jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje kolejnych funkcjonalności w tym module, zapraszamy do kontaktu z nami.