Limit rozmiaru bazy danych Subiekt GT

Jeżeli korzystamy z bezpłatnego silnika bazy danych Microsoft SQL Server w wersji Express, jaki jest dostarczany przy instalacji Subiekta GT, to przy dużej ilości danych, baza SQL programu może osiągnąć limit 10GB rozmiaru takiej bazy. Wtedy może pojawić się taki komunikat jaki widać poniżej.


Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

Przede wszystkim musimy wiedzieć jakie dane w największym stopniu wpływają na rozmiar naszej bazy, Wskazówką mogą być wyniki zestawienia SQL, które pokaże nam, które z tabel bazy danych mają największy wpływ na rozmiar naszej bazy danych. jakie dodaję w załączniku, które pokaże jakie tabele w bazie danych zajmują najwięcej miejsca.

Jeśli korzystamy ze zdjęć dla towarów i wysoko na liście znajduje się np. tabela tw_ZdjecieTw, to można pomyśleć o oczyszczeniu bazy ze zbędnych zdjęć (w szczególności towarów które są nieaktywne). Jeśli z kolei korzystamy z biblioteki dokumentów i wysoko na liście znajduje się tabela bib_ZawartoscPliku, to można przejrzeć i usunąć zbędne dokumenty z biblioteki.

Jeżeli z kolei wysoko na liście są tabele dok__Dokument oraz dok_Pozycje, to z kolei pozostaje praktycznie do wykonania tzw. terminacja bazy polegająca na serwisowym wykonaniu kopii bazy danych (z użyciem zewnętrznego narzędzia), z usunięciem całej historii wszelkich dokumentów (nie ma możliwości częściowego usunięcia dokumentów do jakiejś daty). Po takiej operacji pozostaną w bazie wszystkie pozostałe dane w tym kartoteki kontrahentów i towarów oraz wszelkie inne słowniki i ustawienia, ale można na takiej bazie inwentaryzacją zainicjować stany i rozpocząć pracę ze znacząco odchudzonym podmiotem. Dodatkowo mając usunięte powiązania z dokumentami, można bez problemu pousuwać zbędne pozycje z kartotek kontrahentów i towarów (np. te ustawione wcześniej jako nieaktywne), w ten sposób dodatkowo odchudzić bazę. Oczywiście wgląd w dane historyczne (jeśli chodzi o dokumenty), będzie możliwy poprzez pozostawioną kopię podmiotu dla właśnie celów archiwalnych. Taką operację warto wykonać na koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego (rok lub miesiąc), aby łatwo rozróżnić jaki zakres danych będzie w archiwalnym podmiocie, a od jakiej daty będzie ważna nowa baza podmiotu. Jeżeli będą Państwo zainteresowani wykonaniem takiej operacji, zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli i ten krok nie jest wykonalny np. ze względu na posiadane integracje i konieczność posiadania całej historii w jednym podmiocie, to niestety pozostaje przejście na płatną wersję bazy danych SQL, korzystając np. z oferty runtime bazy danych SQL do Microsoft (jeśli na bazie SQL będzie wykorzystywane tylko oprogramowanie Insert) zgodnie ze specjalną ofertą, gdzie kupuje się licencję na określoną ilość stanowisk + serwer (minimum 4 licencje: 3 na stanowiska np. Subiekta w wersji na 3 stanowiska + 1 licencja na serwer lub odpowiednio więcej jeśli mamy więcej niż 3 stanowiska kliencie Subiekta). W razie zainteresowania zakupem płatnej wersji bazy danych, zapraszamy do kontaktu.