Kombajn do zbiorczych operacji na dokumentach z Subiekta GT

Na bazie wcześniejszych doświadczeń z modułem ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT powstał nowy moduł, który pozwala na realizowanie zbiorczych operacji na innych typach dokumentów, np.  FS, FZ, KFS, KFZ, PA/PAi, MM, PZ, RS, RW, WZ, ZD, ZK.

Oprócz typowych wbudowanych operacji (np. seryjny wydruk do PDF, czy zmiana kategorii), rozwiązanie jest bazą do realizowania indywidualnych rozwiązań. Więcej informacji na stronie poświęconej temu dodatkowi.