Generator kodów PLU i kodów kreskowych EAN-13

Wygeneruj kody PLU lub kody kreskowe dla swoich towarów!

Jak to działa

Moduł pozwala na szybkie, zbiorcze utworzenie kodów PLU oraz kodów kreskowych w standardzie EAN-13 dla Państwa bazy towarowej w Subiekcie GT. Wystarczy zaznaczyć grupę towarów i wybrać odpowiednią opcję z menu podręcznego.

Budowa interfejsu programu jest bardzo prosta. Lista pozwala na wyświetlanie podstawowych danych o towarach i usługach z bazy naszego Subiekta GT. Dodatkowo mamy możliwość filtrowania listy pozycji poprzez wyświetlenie tylko aktywnych pozycji, tylko pozycji bez nadanego kodu PLU, tylko pozycje bez podstawowego kodu kreskowego oraz dodatkowo używając filtrowania po nazwie (wyszukanie czy w nazwie pozycji jest podana minimum 3-znakowa fraza). Oczywiście możemy korzystać z dowolnej kombinacji tych elementów pamiętając, że w niektórych przypadkach mogą one ograniczyć listę wyników (w przypadku korzystania z więcej niż jednego filtru – wyniki będą spełniały warunki wszystkich aktywnych/włączonych filtrów).

W przypadku generowania kodów PLU program sprawdza zajęte kolejne kody zaczynając od 1 i dla kolejnych produktów z listy wybranych ustawia kod PLU na najniższy możliwy.

W przypadku generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 potrzeba najpierw ustalić zasady ich generowania poprzez wywołanie okna ustawień.

Najważniejsze jest ustalenie stałego początkowego bloku kodu kreskowego, którego długość będzie decydowała o ‚pojemności’ tworzonego zestawu doków – ilości unikalnych kodów kreskowych jakie mogą powstać. Przy pierwszym wykorzystaniu funkcji generowania kodów program sam sprawdzi czy w naszej bazie nie występują już kody kreskowe o zadanym bloku początkowym i odpowiednio ustawi parametr dla automatycznego numerowania kodów. Ze względu na budowę kodu kreskowego EAN-13 gdzie ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, w przypadku bloku początkowego o długości 7 cyfr, do dyspozycji będzie 99999 unikalnych kodów kreskowych.

Zarówno w przypadku nadawania kodów PLU jak i kodów kreskowych możemy zaznaczać dowolnej długości pojedyncze ciągłe bloki pozycji z listy w celu nadania odpowiednich kodów. W momencie wywołania odpowiedniej funkcji generowania kodów PLU lub kodów kreskowych program sprawdzi czy wybrane pozycje posiadają wcześniej nadane kody – w przypadku ich istnienia dana pozycja zostanie pominięta przy generowaniu kodów.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 25 operacji nadania kodów PLU czy kodów kreskowych, gdzie każda z operacji może obejmować maksymalnie wygenerowanie 5 kodów. W trybie próbnym po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji program będzie informował o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu operacji, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.

Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury / faktury proforma.

Na zakończenie

Operacja generowania kodów PLU i kodów kreskowych dokonuje modyfikacji danych bezpośrednio w bazie Subiekta GT. Dlatego tak ważne jest zachowanie daleko posuniętej ostrożności:

  • wykonanie kopii bazy danych przed każdą operacją generowania kodów (w szczególności w momencie pierwszych operacji z jego użyciem)
  • zalecamy przeprowadzenie testowych operacji generowania kodów z wykorzystaniem testowego podmiotu / testowej bazy.

Moduł Generator kodów PLU i kodów kreskowych EAN nie wymaga korzystania z dodatkowych modułów takich jak Sfera GT. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 119 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam