Generator kodów PLU i kodów kreskowych EAN-13

Wygeneruj kody PLU lub kody kreskowe dla swoich towarów!

Jak to działa

Moduł pozwala na szybkie, zbiorcze utworzenie kodów PLU oraz kodów kreskowych w standardzie EAN-13 dla Państwa bazy towarowej w Subiekcie GT. Wystarczy zaznaczyć grupę towarów i wybrać odpowiednią opcję z menu podręcznego.

generator plu kodow kreskowych główne

Budowa interfejsu programu jest bardzo prosta. Lista pozwala na wyświetlanie podstawowych danych o towarach i usługach z bazy naszego Subiekta GT. Dodatkowo mamy możliwość filtrowania listy pozycji poprzez wyświetlenie towarów:

 • pozycji,
 • bez nadanego kodu PLU,
 • bez podstawowego kodu kreskowego
 • z niestandardowym kodem kreskowym (kody niezgodne z EAN-13 np. kody generowane automatycznie przez Subiekta przy automatycznym nadawaniu numerycznych symboli towaru),
 • używając filtrowania po nazwie (wyszukanie czy w nazwie pozycji jest podana minimum 3-znakowa fraza),
 • przypisanych do określonej grupy towarowej,
 • mających przypisaną określoną cechę.

Oczywiście możemy korzystać z dowolnej kombinacji tych elementów pamiętając, że w niektórych przypadkach mogą one ograniczyć listę wyników (w przypadku korzystania z więcej niż jednego filtru – wyniki będą spełniały warunki wszystkich aktywnych/włączonych filtrów).

generator plu kodow kreskowych filtrowanie

Przy zaznaczeniu jednego lub więcej towarów na liście możemy skorzystać z kilku opcji menu dostępnych pod prawym przyciskiem myszy, takich jak:

 • Generuj kod kreskowy – generowany jest kod EAN-13 zgodnie z ustawieniami dostępnymi w opcji Ustawienia,
 • Usuń kody kreskowe – kasuje podstawowe kody kreskowe dla zaznaczonych pozycji,
 • Generuj PLU – program sprawdza zajęte kolejne kody zaczynając od 1 i dla kolejnych produktów z listy wybranych ustawia kod PLU na najniższy możliwy,
 • Przenieś dodatkowy kod kreskowy jako podstawowy – opcja dostępna tylko przy aktywnym filtrze ’z dodatkowymi kodami kreskowymi’,
 • Ustawienia – otwiera okno z parametrami generowania kodów EAN-13.

generator plu kodow kreskowych menu

W przypadku generowania kodów kreskowych w standardzie EAN-13 potrzeba najpierw ustalić zasady ich generowania poprzez wywołanie okna Ustawienia. Najważniejsze jest ustalenie stałego początkowego bloku kodu kreskowego, którego długość będzie decydowała o 'pojemności’ tworzonego zestawu doków – ilości unikalnych kodów kreskowych jakie mogą powstać. Przy pierwszym wykorzystaniu funkcji generowania kodów program sam sprawdzi czy w naszej bazie nie występują już kody kreskowe o zadanym bloku początkowym i odpowiednio ustawi parametr dla automatycznego numerowania kodów. Ze względu na budowę kodu kreskowego EAN-13 gdzie ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną, w przypadku bloku początkowego o długości 7 cyfr, do dyspozycji będzie 99999 unikalnych kodów kreskowych.

generator plu kodow kreskowych ustawienia

Zarówno w przypadku nadawania kodów PLU jak i kodów kreskowych możemy zaznaczać dowolnej długości pojedyncze ciągłe bloki pozycji z listy w celu nadania odpowiednich kodów. W momencie wywołania odpowiedniej funkcji generowania kodów PLU lub kodów kreskowych program sprawdzi czy wybrane pozycje posiadają wcześniej nadane kody – w przypadku ich istnienia dana pozycja zostanie pominięta przy generowaniu kodów.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 25 operacji nadania kodów PLU czy kodów kreskowych, gdzie każda z operacji może obejmować maksymalnie wygenerowanie 5 kodów. W trybie próbnym po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji program będzie informował o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu operacji, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.

Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury / faktury proforma.

Na zakończenie

Operacja generowania kodów PLU i kodów kreskowych dokonuje modyfikacji danych bezpośrednio w bazie Subiekta GT. Dlatego tak ważne jest zachowanie daleko posuniętej ostrożności:

 • wykonanie kopii bazy danych przed każdą operacją generowania kodów (w szczególności w momencie pierwszych operacji z jego użyciem)
 • zalecamy przeprowadzenie testowych operacji generowania kodów z wykorzystaniem testowego podmiotu / testowej bazy.

Moduł Generator kodów PLU i kodów kreskowych EAN nie wymaga korzystania z dodatkowych modułów takich jak Sfera GT. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 149 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam