Subiekt nexo PRO – obsługa sprzedaży i magazynów

 

Subiekt nexo PRO wspomaga obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach. Jest rozszerzoną wersją Subiekta nexo, w której oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawarto wiele dodatkowych rozwiązań, odpowiadających nawet bardzo nietypowym potrzebom.

Subiekt nexo PRO umożliwia obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego i pozwala na zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne oraz dodatkowe. Wyróżnia go rozbudowana obsługa zamówień, gdyż dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), ułatwiające logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Subiekt nexo PRO wyróżnia się także większą otwartością i elastycznością, np. pozwalając dodawać pola własne do różnych elementów programu, jak również własne raporty czy wzorce wydruku dokumentów.

 

 • kompletna obsługa wszystkich typów dokumentów magazynowych i handlowych;
 • pełny rozdział dokumentów handlowych oraz magazynowych, pojedyncze albo zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma; faktura sprzedaży z wielu magazynów;
 • zaawansowany system zamówień – każda z pozycji dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, także wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
 • kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów oraz opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
 • kartoteka klientów, która obejmuje również informacje typu CRM;
 • prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą zostać określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
 • obsługa płatności kartą, przedpłat, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
 • kompleksowa obsługa kasy z rejestracją operacji gotówkowych oraz bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
 • rozwinięta obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, jak również online (wybrane banki);
 • prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy i drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
 • automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece oraz urządzeniach zewnętrznych;
 • pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO oraz Rewizor nexo PRO.

 

 • Sfera dla Subiekta nexo – dodatek umożliwiający tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis oraz dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • rozbudowane pola własne do obiektów systemu;
 • kreowanie własnych wydruków i raportów;
 • ułatwione odpowiednie nadawanie uprawnień poprzez przydzielanie ról użytkownikom;
 • modelowanie dostępu użytkowników do magazynów oraz oddziałów;
 • możliwość definiowania dedykowanych widoków dla użytkowników;
 • brak ograniczeń dla plików biblioteki załączników i flag własnych;
 • ustalanie wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdy dostawca może mieć przypisany dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli czy terminy dostawy);
 • pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie ruchów użytkowników w zmianach dokonywanych na dokumentach oraz w kartotece klientów;
 • wydruki niefiskalne – czyli możliwość stosowania drukarki fiskalnej jako biurowej i drukowanie na niej dowolnych dokumentów; listę drukarek, które dają taką możliwość można znaleźć tutaj;
 • szybkie płatności – generowanie linku, dzięki któremu klient może opłacić dokument;
 • raport wspierający rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej;
 • obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z jednego zbioru;
 • kosztorysowanie i sprzedaż usług z wykazem materiałów niezbędnych do ich realizacji;
 • kojarzenie dokumentów – opcja ręcznego utworzenia powiązania między dowolnymi dokumentami;
 • obsługa oddziałów firmy (gdzie z każdym oddziałem jest powiązany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);
 • dokładność ceny do 6 miejsc po przecinku;
 • możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, z możliwością ograniczenia czasowego oraz przypisania jedynie wskazanym klientom );
 • zestawy cenowe w cennikach, które umożliwiają odmienne wyliczanie cen w cenniku dla zbiorów asortymentu ustalonych, np. na podstawie grup, cech, działów sprzedaży itp.;
 • przyłączanie do dokumentu sprzedaży kosztów dodatkowych pochodzących z rozchodu wewnętrznego;
 • komasowanie identycznych pozycji w czasie wystawiania dokumentu;
 • nadawanie definiowalnych komunikatów dla klienta/asortymentu i wyświetlanie ich podczas wystawiania dokumentów;
 • zautomatyzowane numerowanie partii (automatyczne generowanie kodów dostaw) podczas wprowadzania do magazynu z opcją wymuszania unikalności numerów partii;
 • zakup i sprzedaż ze wskazanych dostaw (partii) wraz z możliwością dokonania rezerwacji wybranych dostaw w dokumentach;
 • opcja ukrycia partii asortymentu, w której termin ważności został przekroczony;
 • opcja ukrycia asortymentu na wybranych magazynach podczas sprzedaży, wydań magazynowych i zamówień;
 • ewidencja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
 • wydawanie asortymentu wg metody HIFO (najdroższe dostawy rozchodowane w pierwszej kolejności);
 • korekta kosztu dostaw, która przydaje się do rozliczania kosztów ubocznych zakupu (m.in. kosztów transportu, cła);
 • oznaczanie pozycji zamówień jako gotowych do realizacji – tylko dla tych mających wszystkie pozycje gotowe do realizacji;
 • realizacja zbiorcza wielu zamówień za pomocą jednego dokumentu;
 • seryjna realizacja zamówień od klientów – opcja jednoczesnego wystawiania zaplanowanych dokumentów realizujących wiele zaznaczonych zamówień, z wydrukiem oraz fiskalizacją włącznie;
 • widoki projektowe: „Asortyment na zamówieniach” – do obsługi pozycji zamówienia, „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” – służące wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • kontrola chronologii realizacji zamówień ze względu na datę wystawienia zamówień;
 • definiowanie minimalnej wymaganej kwoty do zrealizowania zamówienia od klienta;
 • kompletowanie zamówień, czyli rezerwacja dostaw niezbędnych do realizacji danego zamówienia;
 • realizacja zamówień od klientów w przesunięcia międzymagazynowe;
 • raport „Dostawy przeterminowane” przedstawiający asortyment po dacie ważności;
 • zaawansowane sposoby numeracji dokumentów czy partii asortymentu;
 • rozszerzone opcje odroczonych płatności – rozbicie na raty;
 • opcja podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (podczas zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami, które zarejestrowano w systemie);
 • sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami;
 • definiowanie wyrażeń użytkownika podczas generowania pliku JPK_V7 dla biura rachunkowego;
 • pakiet e-Commerce: opodatkowanie sprzedaży transgranicznej dla konsumentów, w tym obsługa sprzedaży w procedurze OSS;
 • klasyfikatory pozwalające na organizowanie drzewiastej struktury asortymentu i filtrowanie go w kartotece oraz na listach, jak również filtrowanie list dokumentów i wyników raportów.

 

 

Subiekt nexo PRO stanowi część InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

Więcej informacji na temat Subiekta nexo PRO znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: