Rachmistrz nexo PRO – księga przychodów i rozchodów

 

Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej księgowości, dedykowany dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów albo rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Odpowiada potrzebom przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i biur rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona wersja Rachmistrza nexo, która zapewnia dużo większą elastyczność. Poza pełną funkcjonalnością standardowego programu pozwala również na m.in. tworzenie własnych raportów oraz wydruków, indywidualny sposób opisywania zdarzeń gospodarczych (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywanie analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczanie rozrachunków ratalnie lub ewidencjonowanie ich według typów własnych. Możliwa jest również realizacja indywidualnych rozwiązań za pomocą tzw. punktów rozszerzeń oraz Sferę dla Rachmistrza nexo.

 

 

Do podstawowych możliwości Rachmistrza nexo PRO należą:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja oraz rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z opcją tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7, jak i wcześniejszych plików JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli oraz planów amortyzacji), jak również ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • obsługa wynagrodzeń w podstawowym zakresie: ewidencja osobowa, umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich – od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizny na rzecz walki z COVID-19;
 • ewidencja oraz rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a także pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych (dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji wewnątrzfirmowych);
 • obsługa operacji kasowych bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony) i gotówkowych, raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (online oraz offline);
 • ewidencja oraz rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników oraz pracowników, jak i podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą modyfikowalnych schematów;
 • szerokie wsparcie w generowaniu pliku JPK_V7 i jego obowiązkowej wysyłki do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK wraz z ich dostarczaniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych na potrzeby kontroli skarbowej;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest przez jednostkę podrzędną, a rozliczeń dokonuje jednostka centralna (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych pochodzących z GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES, jak również rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • umożliwiona komunikacja z pracownikami i klientami za pomocą wbudowanego klienta poczty oraz SMS;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej lub sieciowej;
 • integracja z programami sprzedaży: Subiekt nexo oraz Subiekt 123.

 

 

W wersji PRO dostępne są dodatkowe rozwiązania:

 • Sfera dla Rachmistrza nexo – umożliwiająca tworzenie rozwiązań własnych (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • punkty rozszerzeń – opcja rozszerzenia logiki biznesowej własnymi algorytmami (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji);
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • definiowalne rodzaje rozrachunków;
 • opcja podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może zostać podzielony na wiele kwot cząstkowych z indywidualnie określonym terminem płatności dla każdej z nich);
 • ewidencjonowanie sesji rozliczeniowych, które są tworzone automatycznie w trakcie dokonywania rozliczeń;
 • kompensaty wielowalutowe;
 • rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od wybranej cechy dokumentu źródłowego;
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków wraz z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • pełny ślad rewizyjny – możliwość analizowania działań użytkowników w systemie przez uprawnione osoby.

 

 

Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również:

Więcej informacji na temat Rachmistrza nexo PRO znajdziesz na stronie producenta.  

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: