Gratyfikant nexo PRO – kadry i płace

 

Gratyfikant nexo PRO jest programem kompleksowo wspomagającym obsługę kadr i płac w małych oraz średnich firmach, a także w biurach rachunkowych. Automatyzacja wielu czynności oraz intuicyjny interfejs znacząco przyśpieszają pracę, a duża elastyczność pozwala na szerokie możliwości konfiguracji.

 

 

Gratyfikant nexo PRO posiada wszystkie niezbędne dla działu kadr i płac funkcje – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej, wystawiania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, poprzez proste i zaawansowane planowanie, jak i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS czy PPK, a także wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

 

 

Gratyfikant nexo PRO to rozszerzona wersja Gratyfikanta nexo, przeznaczona dla firm potrzebujących elastycznego i otwartego systemu kadrowo-płacowego. Poza pełną funkcjonalnością standardowego programu pozwala na wiele dodatkowych rozwiązań. Umożliwia m.in. rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje oraz inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych wydruków i raportów, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Możliwa jest również realizacja indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki firmy za pomocą tzw. punktów rozszerzeń oraz Sfery dla Gratyfikanta.

 

 

Do najważniejszych możliwości Gratyfikanta nexo PRO należą:

 • strona główna programu zawierająca najważniejsze informacje o stanie bieżącym rozliczeń kadrowo-płacowych;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych  (np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o wystawieniu świadectwa pracy, informacji PIT-11, wyrejestrowaniu z ubezpieczeń);
 • prosty, intuicyjny, a jednocześnie dający wiele możliwości system planowania oraz realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
  – składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  – określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  – łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  – automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  – analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  – rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  – duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • zaawansowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca przechowywanie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • szeroki zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, oświadczenia, zaświadczenia, skierowania i inne) oraz opcja tworzenia wzorców własnych;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
  – urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  – ekwiwalenty za urlop;
  – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne oraz średniotygodniowe, godziny nocne;
 • akordy, prowizje, potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych oraz zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i elektroniczna wysyłka deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • generowanie raportów zgłoszeniowych oraz z wpłatami do PPK;
 • elektroniczna bankowość;
 • Portal pracownika – nowoczesna droga komunikacji z pracownikami, którzy przez przeglądarkę internetową mogą przeglądać swoje dane z dowolnego miejsca.

 

 

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • punkty rozszerzeń – opcja rozbudowania logiki biznesowej własnymi algorytmami (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
 • słowniki oraz pola własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
 • kreowanie własnych raportów i wydruków wraz z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • flagi własne określane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • rozbudowane możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
 • rozbudowane możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca czy wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna.

 

 

Gratyfikant nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również:

Więcej informacji na temat Gratyfikanta nexo PRO znajdziesz na stronie producenta.  

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: