Gestor nexo PRO – CRM i obsługa klienta

 

Gestor nexo PRO to elastyczny program, który wspiera budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Automatyzacja wielu czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność. Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, dzięki czemu możliwe jest m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów oraz asortymentu, cenników i promocji, a także łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe czy magazynowe.

Gestor nexo PRO pozwala na m.in: ewidencję szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy też zbiorczą wysyłkę maili dzięki wbudowanemu klientowi pocztowemu. Działa także w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę dzięki planowaniu zadań wraz z delegowaniem ich pracownikom, monitorowaniu postępów w wykonywaniu prac czy rezerwowaniu ogólnodostępnych zasobów w firmie.

 

 

Gestor nexo PRO to rozszerzona wersja Gestora nexo – gdzie oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawarto dodatkowe rozwiązania, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb firmy (przez np. tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, flagi, słowniki, raporty, wzorce wydruku itp.).

Moduł specjalny Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, jak i obsługę napraw oraz reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta, dzięki czemu można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Umowy z klientami to moduł pozwalający na gromadzenie i przechowywanie w jednym miejscu umów zarówno ze swoimi klientami, jak i tych dotyczących firmy (takie jak: prąd, gaz, różnego rodzaju przeglądy). W ramach umów możliwe jest zaplanowanie automatycznego cyklicznego wystawiania dokumentów czy dodanie przypomnienia w formie akcji automatycznych (np. o kończącej się umowie).

 

 

Wśród podstawowych możliwości Gestora nexo PRO znajdują się:

 • przechowywanie oraz łatwe wyszukiwanie danych klientów (z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM) z każdego miejsca w systemie;
 • ewidencja historii kontaktów z klientem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, działań wykonanych z jego udziałem, wystawionych dokumentów handlowych;
 • tworzenie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • kompleksowa obsługa ofert dla klientów, jak również wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania i ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymaga licencji na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie oraz wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub zbiorowych wiadomości SMS (np. informacyjnych do pracowników, sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów);
 • proste zarządzanie wiadomościami e-mail z pomocą wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, wiadomości e-mail, rozmów internetowych) dotyczących klientów, jak i niezwiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach i ewidencja czasu wykonania działań;
 • planowanie oraz wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami przez komentarze w działaniach, procesach ofertowych, zleceniach serwisowych czy umowach z klientami;
 • dla zleceń serwisowych – opcja generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail i SMS;
 • ewidencja i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmy (np. samochodów służbowych);
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- oraz wielostanowiskowej;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

 


Rozwiązania dodatkowe dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • punkty rozszerzeń – opcja rozszerzenia logiki biznesowej własnymi algorytmami (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
 • oferty wielowariantowe;
 • dedykowany moduł do zarządzania umowami z klientami (ewidencja elektroniczna);
 • rozbudowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, umowy z klientami, oferty, procesy ofertowe, działania, asortyment, zlecenia serwisowe);
 • wydruki oraz raporty własne;
 • flagi własne modyfikowalne dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
 • obsługa zamienników asortymentu;
 • klasyfikatory asortymentu umożliwiające tworzenie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece oraz na listach, jak również filtrowanie wyników raportów i list dokumentów;
 • pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywania zmian w dokumentach i zleceniach serwisowych;
 • biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).

 

 

Gestor nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również:

Więcej informacji na temat Gestora nexo PRO znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: