Rewizor GT – pełna księgowość

 

Rewizor GT jest profesjonalnym systemem finansowo-księgowym przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw, który może być obsługiwany zarówno przez samodzielnych księgowych, jak i biura rachunkowe. Program stworzony został w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i jest dostosowany do wymogów Unii Europejskiej.

 

 

Rewizor GT posiada kompletną gamę funkcji przydatnych w sprawnym prowadzeniu księgi handlowej: od administrowania planami kont, przez dekretację, księgowanie i zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Tym, co cechuje Rewizora GT, jest niezwykle prosta obsługa, nowoczesny interfejs zapewniający najwyższą ergonomię i wygodę pracy, a także intuicyjny kreator wdrożeniowy dzięki któremu początek pracy z systemem nie sprawi trudności nawet mniej biegłym użytkownikom.

 

 

Do podstawowych funkcjonalności Rewizora GT należą:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: opcja generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługiwanie kont pozabilansowych;
 • zaawansowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety oraz dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługiwanie dekretów walutowych;
 • rozbudowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • ewidencja oraz rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy oraz nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) i pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie i wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie kwartalne lub miesięczne);
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych dzięki dekretacji kontekstowej i imporcie; zaawansowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z operacjami z nimi związanymi;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań oraz zestawień finansowych, a także deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) oraz tekstowych (główne); rozbudowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku;
 • współpraca z innymi programami firmy InsERT;
 • funkcje przygotowane specjalnie z myślą o biurach rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • motor bazy danych – Microsoft SQL Server – który zapewnia wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo pracy.

 

 

Rewizor GT stanowi część InsERT GT – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

W Rewizorze GT możliwe jest prowadzenie podstawowej obsługi płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Funkcjonalność Rewizora GT może zostać rozszerzona także poprzez specjalne pakiety: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom potrzebującym nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.

 

 

Więcej informacji na temat Rewizora GT znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: