Rachmistrz GT – księga przychodów i rozchodów

 

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Polecany jest firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT jest doskonałym narzędziem dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, ale także dla biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także obsługa płac w podstawowym zakresie.

Rachmistrz GT to kolejna wersja znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Rachmistrza 4 oraz Rachmistrza dla Windows. Jest sprawnym programem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe, co czyni go bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

 

 

Najważniejsze możliwości Rachmistrza GT to:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji podatku zryczałtowanego (zależnie od wybranej formy księgowości);
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie oraz dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);
 • zaawansowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych i umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych i wypłat (w tym opcja automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
 • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
 • automatyczne wyliczanie i wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie kwartalne lub miesięczne);
 • obsługa korekt deklaracji skarbowych z opcją elektronicznej wysyłki;
 • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) i możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
 • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT wraz z możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) także z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows).

 

 

Rachmistrz GT stanowi część InsERT GT – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

Motor bazy danych zastosowany w systemach z linii InsERT GT to Microsoft SQL Server, który jest dostarczany wraz z programem w bezpłatnej wersji Express Edition.

 

 

Więcej informacji na temat Rachmistrza GT znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: