Gratyfikant GT – kadry i płace

 

Gratyfikant GT to nowoczesny program kadrowo-płacowym i następca Gratyfikanta 3. System ten jest polecany osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, jak również biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT jest wyposażony w wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych dla działu kadr i płac. Pozwala na prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat oraz rachunków, dodatkowo obsługuje też Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40) i ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). Program jest dostosowany do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje też z programem Płatnik.

 

 

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta GT:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający wiele możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania oraz naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • zaawansowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika oraz wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne bądź indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych oraz rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło i kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); opcja definiowania elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki automatyczne, składniki definiowalne, wiele możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac i zestawów płacowych, upraszczające oraz automatyzujące comiesięczne naliczanie wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń oraz potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; zaawansowany analizator wypłat;
 • rejestrowanie faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne bądź okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i inne) dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 • obsługiwanie PPK (deklaracje zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe) zgodnie ze standardem przygotowanym przez Grupę Roboczą PPK.

 

 

Gratyfikant GT stanowi część InsERT GT – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.

Funkcjonalność Gratyfikanta GT może zostać rozszerzona także poprzez specjalne pakiety: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom potrzebującym nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.

 

 

Więcej informacji na temat Gratyfikanta GT znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: