Gestor nexo – CRM i obsługa klienta

 

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

 

 

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Moduł specjalny Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji, wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki niemu możliwe jest szybkie skontrolowanie ilości potrzebnych części, sprawdzenie opłacalności danego zlecenia i łatwy dostęp do powiązanych z nim dokumentów.

 

 

Wśród najważniejszych możliwości Gestora nexo znajdują się:

 • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów (z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM);
 • ewidencja historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, a także wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, jak również wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty handlowe i magazynowe (wymaga licencji na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie działań – zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych – dotyczących zarówno klientów, jak i tych niezwiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość pracy jedno- oraz wielostanowiskowej;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
 • dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • ułatwione zarządzanie wiadomościami e-mail z pomocą wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (dostępne języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski), reguły wiadomości,kontrola obecności załączników itp.;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • opcja przeniesienia danych z Gestora GT;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencję zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf) z limitem do 1000 załączników.

 

 

Gestor nexo stanowi część InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

Ścisłe połączenie z programem Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów oraz asortymentu, cenników i promocji, a także łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Więcej informacji na temat Gestora nexo znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: