Rachmistrz nexo – księga przychodów i rozchodów

 

Rachmistrz nexo to program do obsługi uproszczonej księgowości, dedykowany dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów albo rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozbudowana funkcjonalność oraz prosta, intuicyjna obsługa to zalety, które znacząco usprawniają ewidencję księgową.

Rachmistrz nexo posiada szereg zaawansowanych funkcji upraszczających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, poprzez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Wśród mocnych stron znajdują się m.in. automatyczna dekretacja dokumentów czy elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

 

 

Wśród najważniejszych możliwości Rachmistrza nexo znajdują się:

 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego lub księgi przychodów i rozchodów (zwinne przejście między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja oraz rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7 oraz wcześniejszych plików JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), jak również ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • obsługa wynagrodzeń w podstawowym zakresie: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
 • obsługa 15-procentowej stawki obowiązującej od 1 stycznia 2021 (na potrzeby podatku zryczałtowanego);
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, przez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizn związanych z COVID-19;
 • ewidencja oraz rozliczanie prywatnych pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a także pojazdów firmowych z opcją częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługiwanie kasowych operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługiwanie operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS oraz podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • obsługiwanie dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych dotyczących operacji wewnątrzfirmowych;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • księgowy ślad rewizyjny – czyli opcja analizowania działań użytkowników w głównych ewidencjach księgowych przez osoby uprawnione;
 • ewidencja oraz rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, połączenie z zapisami księgowymi KPiR oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników oraz pracowników;
 • rozliczanie podatku VAT plikiem JPK_V7 (obowiązującym od października 2020);
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) wraz z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą wyznaczonych schematów;
 • bogate wsparcie w generowaniu pliku JPK_V7 i jego obowiązkowej wysyłki do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK oraz dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia są dokonywane w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z pracownikami i klientami za pomocą wbudowanego klienta poczty oraz SMS;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencję zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) z limitem do 1000 załączników.

 

 

Rachmistrz nexo stanowi część InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

Więcej informacji na temat Rachmistrza nexo znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: