Rewizor nexo – pełna księgowość

 

Rewizor nexo jest nowoczesnym systemem wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane w nim rozwiązania interfejsowe oraz technologie sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się szybsza i wygodniejsza.

Rewizor nexo wspomaga księgowych w pracy na każdym etapie: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów oraz płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, a także ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

 

 

Najważniejszymi możliwości Rewizora nexo są:

 • płynne przejście z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie oraz zamknięcie ksiąg; kwalifikacja zapisów do „13. miesiąca”;
 • elastyczne zarządzanie planami kont: opcja generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety oraz polecenia księgowania), określanie różnych stanów dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony oraz zaksięgowany), rozbudowana kontrola kręgu kosztów;
 •  ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z opcją tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7, a także wcześniejszych plików JPK_VAT;
 • ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), jak również ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • zaawansowana sprawozdawczość finansowa – pozwalająca na dostosowanie sprawozdań wg własnych potrzeb;
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń w zakresie podstawowym: ewidencja osobowa, umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • rozbudowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń oraz obniżek podatku związanych z różnymi ulgami, w tym darowizn przekazanych na rzecz rozwiązań przeciwko COVID-19;
 • ewidencja oraz rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, jak również pojazdów firmowych z możliwością częściowego lub pełnego odliczenia VAT;
 • opcja pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługiwanie dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługiwanie gotówkowych oraz bezgotówkowych operacji kasowych (płatności kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługiwanie operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline oraz online);
 • ewidencja oraz rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta;
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, Białej listy podatników, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • rozliczanie podatku VAT plikiem JPK_V7;
 • wystawianie oraz wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT i podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z opcją eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych i rejestrów VAT za pomocą modyfikowalnych schematów;
 • obsługiwanie pliku JPK_V7 razem z deklaracją oraz ich wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg i dowodów księgowych do plików JPK, a także dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie procedury centralnego rozliczania VAT, w której ewidencja prowadzona jest przez jednostkę podrzędną, a rozliczenia dokonane w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • komunikacja z pracownikami i klientami za pomocą wbudowanego klienta poczty oraz SMS;
 • integracja z systemami sprzedaży: Subiekt 123 oraz Subiekt nexo;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencję zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) z limitem do 1000 załączników.

 

 

Rewizor nexo stanowi część InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również:

Więcej informacji na temat Rewizora nexo znajdziesz na stronie producenta.

 

Licencję zakupisz w naszym sklepie: