Szybkie generowanie zbiorczych dokumentów na podstawie innych dokumentów

Potrzebujesz szybko wystawić jedną fakturę do kilku paragonów? 
A może z kilku ZK (zamówień od klienta) utworzyć jedną fakturę?
Lub z kilku wcześniejszych faktur stworzyć kolejną zawierającą te same pozycje?

Moduł ZbiorczyDokument załatwi to w kilka sekund 🙂

Jak to działa

Moduł ZbiorczyDokument umożliwia szybkie i proste wybranie kilku dokumentów z listy tych istniejących w naszej bazie Subiekta GT, aby na ich podstawie utworzyć jeden dokument wynikowy zawierający wszystkie pozycje ze wskazanych dokumentów źródłowych.

Szybkie tworzenie zbiorczego dokumentu

Po stronie dokumentów źródłowych filtowanie jest możliwy jest wybór: faktury sprzedaży (FS), paragonu (PA), wydania zewnętrznego (WZ), zamówienia od klienta (ZK). Dodatkowo źródłowe dokumenty można filtrować wybierając z listy okres kiedy dokumenty zostały wystawione: ostanie 7 dni, ostanie 14 dni, ostanie 30 dni, ostatnie 90 dni, ostatni rok (365 dni), wybrany dzień (ze wskazaniem konkretnej daty) lub stosując filtr tekstowy, który szuka w numerze dokumentu zadanego ciągu alfanumerycznego. Dodatkowo jest możliwość filtrowania po wskazanym kontrahencie (wybieranym z listy kontrahentów w Subiekcie GT).

Szybkie tworzenie zbiorczego dokumentu

Po stronie dokumentu wynikowego możemy uzyskać utworzenie: faktury sprzedaży (FS), paragonu (PA lub PAi), wydania zewnętrznego (WZ), czy zamówienia od klienta (ZK). W ramach tworzonego nowego dokumentu wynikowego pojawiają się kolejne pozycje towarowe/usługi z poszczególnych dokumentów. Pozycje nie są sumowane (jeżeli ten sam towar występował na kilku dokumentach) i ustawiane są w tej samej kolejności co w dokumentach źródłowych.

Generowanie dokumentu wynikowego następuje po kliknięciu w przycisk który odpowiada typowi dokumentu wynikowego jaki chcemy utworzyć. W przypadku dokumentu wynikowego wymagającego wskazania kontrahenta, jest on automatycznie wybierany taki sam jak na pierwszym dokumencie z listy wybranych dokumentow źródłowych. W przypadku gdy pierwszy dokumentem jest paragon zwykły – kontrahent nie zostanie wybrany dla dokumentu wynikowego.

Szybkie tworzenie zbiorczego dokumentu

Dzięki dodatkowym ustawieniom (dostępnym pod przyciskiem Ustawienia) możliwe jest uzyskanie dodatkowych efektów dla generowanych dokumentów wynikowych:

Szybkie tworzenie zbiorczego dokumentu

  • wycofania skutku magazynowowego (tylko dla dokumentów FS PA WZ)
  • rezerwacji stanów magazynowych (tylko dla dokumentów ZK)
  • wstawienia numerów dokumentów źródłowych do pola uwagi
  • automatycznego zapisu utworzonego dokumentu (standardowo dokument jest tylko tworzony i otwierany w nowym oknie dokumentu)
  • automatycznego usuwania dokumentów z listy wybranych (jeżeli nie włączymy tej opcji to lista wybranych dokumentów będzie dostępna w przypadku potrzby wygenerowania kolejnego dokumentu z tym samym zestawem towarów).

Faktura zakupu RR

Moduł ZbiorczyDokument może pracować również w trybie generowania faktur zakupu RR na podstawie dokumentów PZ wystawionych na dostawcę będącym rolnikiem ryczałtowym.

zd_rr

W celu uruchomienia modułu w trybie generowania faktur zakupu RR należy we właściwościach skrótu z którego moduł jest uruchamiany dodać parametr RR tak jak jest to pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

 zd_rr_wlasciwosci

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 10 operacji utworzenia dokumentu zbiorczego. Po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji w trybie testowym program informuje o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. Po wyczerpaniu tego limitu operacji ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.

Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury / faktury proforma.

Na zakończenie

Program ZbiorczyDokument realizuje wszystkie operacje tworzenia nowych dokumentów wyłącznie z wykorzystaniem Sfery dla Subiekt GT dla tego pozwala na 100%  bezpieczeństwo  i poprawność danych  zapisanych w bazie Subiekt GT.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 299 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam