ZbiorczyDokument – aktualizacja modułu

W ramach modyfikacji modułu wprowadzone zostały następujące elementy:

  • dodane nowe filtry w liście okres (ostatnie 7 i 14 dni)
  • dodana opcja filtrowania dokumentów z określonego dnia (wskazanie daty z podręcznego kalendarza)
  • filtrowanie wg wskazanego kontrahenta z kartoteki kontrahentów w Subiekcie GT
  • nowy układ elementów w głównym oknie modułu.

ZbiorczyDokument dla Subiekt GT

Zapraszamy do zapoznania się z ulepszoną wersją modułu.  Szczegóły stronie