Zbiorczy Dokument z kilku FS PA WZ ZK

Nasz nowy moduł potrafi z kilku dokumentów wygenerować jeden zawierający kolejno wszystkie pozycje towarowe. Nie męczcie się więcej z przepisywaniem list towarów 🙂 Szczegółowe informacje na stronie modułu.