CenyGT filtrowanie towarów po dostawcy

Przy eksporcie danych z Subiekta dodaliśmy w oknie filtrowania opcję wskazania dostawcy, dla którego nastąpi eksport produktów.  
CenyGT filtrowanie towarów po dostawcy

Po kliknięciu w przycisk przycisk Dostawca wyświetlone zostaje okno z wyborem jednego z Dostawców przypisanych do towarów w naszej bazie.

CenyGT filtrowanie towarów po dostawcy

Oczywiście filtr zostanie zastosowany łącznie z innymi filtrami użytymi w oknie filtrowania. Pełny opis rozwiązania na jego stronie.