CenyGT szybka edycja cen

Potrzebujesz szybko zmienić wiele cen produktów w Subiekt GT? Zrób to z naszym modułem CenyGT!

Jak to działa

Moduł CenyGT umożliwia prosty eksport wszystkich aktywnych pozycji towarowych z Subiekta GT do pliku w formacie XLS (przycisk Eksport), a dalsza edycja cen odbywa się w programie Microsoft Excel. Po zakończeniu edycji danych – dane z pliku XLS są wczytywane (przycisk Import) i nanoszone odpowiednie zmiany w cenach w bazie Subiekta GT.

Przy eksporcie towarów z cenami do edycji jest możliwość zdecydowania o eksporcie pełnej listy towarów, tylko z wybranej grupy towarowej lub posiadających wskazaną cechę. Dodatkowo jest możliwość filtrowania wg zdefiniowanego warunku dla stanu magazynowego.

Dodatkową opcją filtrowania jest przycisk Dostawca, który pozwala na wybranie jednego z dostawców przypisanych do towarów w kartotece towarów. Opcja pozwala na wybranie jednego dostawcy, a wybór jego działa jako warunek łączny dla innych opcji filtrowania wybranych w powyższym oknie.

Wyeksportowany plik można poddać edycji tak, aby zawierał tylko te pozycje towarowe, które będą miały zmieniane ceny – realizuje się to poprzez usunięcie zbędnych wierszy z arkusza. W ramach edycji cen możliwe jest naniesienie zmian dla maksymalnie 10 standardowych poziomów cen brutto / netto możliwych do zdefiniowania w Subiekt GT (standardowo widoczne są 3 poziomy cen: detaliczna, hurtowa i specjalna) oraz dla ceny kartotekowej netto.

Po zakończeniu edycji  wystarczy  zapisać  zmiany w pliku XLS i ponownie  uruchomić  moduł  CenyGT, aby skorzystać z przycisku Import i wskazać plik który zawiera zmodyfikowane ceny. Moduł odczyta wszystkie pozycje towarowe zapisane we wskazanym pliku XLS i zmodyfikuje wpisy w bazie Subiekta GT. Rozwiązanie nie wymaga posiadania licencji na Sferę dla Subiekt GT.

Ograniczenia

 1. Moduł pozwala na edycję maksymalnie 10 poziomów cenowych (brutto lub netto).
 2. Modyfikacje nazwy produktów w pliku XLS są ignorowane.
 3. Wszelkie zmiany w kolumnie Symbol mogą spowodować zmodyfikowanie cen innego towaru, niż było to intencją operatora.
 4. Przy eksporcie / imporcie ceny brutto, cena netto jest wyliczana i aktualizowania z uwzględnieniem stawki VAT zapisanej w Subiekcie GT. Zalecamy tę opcję, w przypadku chęci uzyskania precyzyjnie wyliczonej ceny brutto (uniknięcia groszowych końcówek jak przy wyliczaniu ceny od wartości netto). Analogicznie przy eksporcie / imporcie ceny netto, cena brutto jest wyliczana i aktualizowania z uwzględnieniem stawki VAT zapisanej w Subiekcie GT.
 5. Przy imporcie cen moduł nie aktualizuje wskaźników marży / narzutu.
 6. Moduł nie pozwala na dodanie nowych pozycji towarowych do bazy Subiekta GT, a nieumiejętne dodanie do arkusza pozycji o symbolu towaru istniejącego w bazie Subiekt GT może spowodować zmodyfikowanie cen innego towaru, niż było to intencją operatora.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 25 operacji eksportu i importu cen. Operacja eksportu zapisuje do pliku pełną listę aktywnych towarów/usług dostępnych w bazie Subiekta, natomiast w przypadku operacji import zmodyfikowanych cen trybie próbnym uwzględniane są zmiany jedynie dla 10 pierwszych pozycji z importowanego pliku. Po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji eksportu/importu program informuje o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. Po wyczerpaniu limitu operacji w trybie próbnym ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza.

Na zakończenie

Program CenyGT realizuje odczyt danych z kartoteki towarów Subiekta GT w celu ich zapisania w pliku XLS – w  tym  zakresie  jest  100%  bezpieczeństwo  danych  zapisanych w bazie Subiekt GT.

Operacja importu danych dokonuje modyfikacji cen bezpośrednio w bazie Subiekta GT dla produktów identyfikowanych wg wartości pola Symbol (kolumna Symbol) z importowanego arkusza XLS. Dlatego tak ważne jest zachowanie daleko posuniętej ostrożności:

 • wykonanie kopii bazy danych przed każdą operacją importu cen
 • postępowanie zgodnie z informacjami wymienionymi w sekcji Ograniczenia,
 • przeprowadzenie testowego eksportu, edycji i importu z wykorzystaniem testowego podmiotu / testowej bazy.

Moduł CenyGT nie wymaga korzystania z dodatkowych modułów takich jak Sfera GT. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kiero- wanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:

 • telefonicznie pod numerem 793 952200 lub 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
 • drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 449 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez nasz sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam