CenyGT szybka edycja cen

Potrzebujesz szybko zmienić wiele cen produktów w Subiekt GT?

Zrób to z naszym modułem CenyGT!

Jak to działa

Moduł CenyGT umożliwia prosty eksport wszystkich aktywnych pozycji towarowych z Subiekta GT do pliku w formacie XLS (przycisk Eksport), a dalsza edycja cen odbywa się w programie Microsoft Excel. Po zakończeniu edycji danych – dane z pliku XLS są wczytywane (przycisk Import) i nanoszone odpowiednie zmiany w cenach w bazie Subiekta GT.

Przy eksporcie towarów z cenami do edycji jest możliwość zdecydowania o eksporcie pełnej listy towarów, tylko z wybranej grupy towarowej lub posiadających wskazaną cechę. Dodatkowo jest możliwość filtrowania wg zdefiniowanego warunku dla stanu magazynowego.

Wyeksportowany plik można poddać edycji tak, aby zawierał tylko te pozycje towarowe, które będą miały zmieniane ceny – realizuje się to poprzez usunięcie zbędnych wierszy z arkusza. W ramach edycji cen możliwe jest naniesienie zmian dla maksymalnie 10 standardowych poziomów cen brutto / netto możliwych do zdefiniowania w Subiekt GT (standardowo widoczne są 3 poziomy cen: detaliczna, hurtowa i specjalna) oraz dla ceny kartotekowej netto.

Po zakończeniu edycji  wystarczy  zapisać  zmiany w pliku XLS i ponownie  uruchomić  moduł  CenyGT, aby skorzystać z przycisku Import i wskazać plik który zawiera zmodyfikowane ceny. Moduł odczyta wszystkie pozycje towarowe zapisane we wskazanym pliku XLS i zmodyfikuje wpisy w bazie Subiekta GT. Rozwiązanie nie wymaga posiadania licencji na Sferę dla Subiekt GT.

Ograniczenia

  1. Moduł pozwala na edycję maksymalnie 10 poziomów cenowych (brutto lub netto).
  2. Modyfikacje nazwy produktów w pliku XLS są ignorowane.
  3. Wszelkie zmiany w kolumnie Symbol mogą spowodować zmodyfikowanie cen innego towaru, niż było to intencją operatora.
  4. Moduł nie pozwala na dodanie nowych pozycji towarowych do bazy Subiekta GT, a nieumiejętne dodanie do arkusza pozycji o symbolu towaru istniejącego w bazie Subiekt GT może spowodować zmodyfikowanie cen innego towaru, niż było to intencją operatora.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 25 operacji eksportu i importu cen. Operacja eksportu zapisuje do pliku pełną listę aktywnych towarów/usług dostępnych w bazie Subiekta, natomiast w przypadku operacji import zmodyfikowanych cen trybie próbnym uwzględniane są zmiany jedynie dla 10 pierwszych pozycji z importowanego pliku. Po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji eksportu/importu program informuje o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. Po wyczerpaniu limitu operacji w trybie próbnym ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza.

Na zakończenie

Program CenyGT realizuje odczyt danych z kartoteki towarów Subiekta GT w celu ich zapisania w pliku XLS – w  tym  zakresie  jest  100%  bezpieczeństwo  danych  zapisanych w bazie Subiekt GT.

Operacja importu danych dokonuje modyfikacji cen bezpośrednio w bazie Subiekta GT dla produktów identyfikowanych wg wartości pola Symbol (kolumna Symbol) z importowanego arkusza XLS. Dlatego tak ważne jest zachowanie daleko posuniętej ostrożności:

  • wykonanie kopii bazy danych przed każdą operacją importu cen
  • postępowanie zgodnie z informacjami wymienionymi w sekcji Ograniczenia,
  • przeprowadzenie testowego eksportu, edycji i importu z wykorzystaniem testowego podmiotu / testowej bazy.

Moduł CenyGT nie wymaga korzystania z dodatkowych modułów takich jak Sfera GT. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kiero- wanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 lub 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 249 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam