Płatność podzielona / split payment

Od 1 lipca wchodzi w życie mechanizm płatności podzielonej / split payment. Najnowsza wersje Subiekta GT 1.53 oraz Subiekta nexo 21 obsługują już ten mechanizm. Więcej informacji na stronach producenta i w Waszych aplikacjach bankowych.