Jak pilnować marżę przy sprzedaży?

W obecnym czasie, kiedy co chwilę zmieniają się ceny zakupu towarów, a nie przywykliśmy do cyklicznej kontroli zyskowności dla poszczególnych pozycji towarowych w Waszej ofercie, konieczne staje sie poszukiwanie innych narzędzi. Co prawda w Subiekcie GT mamy narżędzia no. Kalkulacja cen, Przecenia, Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu, czy nawet szybki podgląd marzy na dokumencie (Ctrl + spacja na liście pozycji w  dokumencie), to jednak nic nie zastąpi możliwości pokazania zysku, czy na pozycjach w dokumencie, czy na poszczególnych pozycjach z kartoteki towarów, bez konieczności otwierania kolejnych okienek dla poszczególnych pozycji z listy. Pomocnym rozwiązaniem są na przykład specjalne zestawienia które pokażą takie informacje w postaci zestawienia wybranych pozycji z wyliczeniem marży.

Pierwsze z zestawień pokazuje aktywne pozycje towarowe (z możliwością filtrowania po cechach, czy grupach) z pokazaniem marży wyliczonej względem ceny detalicznej oraz ostatniej ceny zakupu.

Do zamówienia w naszym sklepie zestawienie SQL: Towary z wyliczeniem marży Subiekt GT

Drugie z zestawień pokazuje wyliczoną marżę dla pozycji towarowych z dokumentów zamówienia od klienta ZK z zadanego okresu (możliwe do zastosowania też inne filtry).

Do zamówienia w naszym sklepie zestawienie SQL: Zamówienia od klienta ZK z wyliczeniem marży Subiekt GT

Na życzenie jesteśmy w stanie przygotować inne zestawienia pomocne w analizie danych pochodzących z Subiekta GT.