Ciekawy przykład wykorzystania Sfery dla Subiekt GT

Sfera dla Subiekta GT jest naszym zdaniem niedocenianym dodatkiem, który umożliwia stworzenie wielu ciekawych rozwiązań korzystających z wewnętrznych mechanizmów Subiekta GT. Wielokrotnie w czasie naszych rozmów z klientami, kiedy padało pytanie o to czy klient posiada już licencję na Sferę, to klienci zazwyczaj nie wiedzieli co to za 'zwierzę’, a jeżeli już wiedzieli co to jest, to można było odnieść wrażenie jakby jednorazowy wydatek 690zł netto (wg cen sugerowanych przez producenta) był czymś co jest z góry ocenionym jako niepożądany / zbyt kosztowny.

Tymczasem Sfera dla Subiekta GT jest narzędziem pozwalającym na stworzenie takich rozwiązań, które rozszerzą dotychczasową funkcjonalność Subiekta GT i będą ułatwiały codzienną pracę w systemie, ściśle według potrzeb zlecającego dany projekt. Im częściej rozwiązania w oparciu o Sferę będą wykorzystywane, tym większa będzie oszczędność czasu pracy, a tym samym wzrośnie efektywność inwestycji w Sferę 🙂

Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas z zapytaniem o przygotowanie rozwiązania, które pozwoli na codzienny import do Subiekta GT informacji o stanach magazynowych, aktualnej cenie zakupu i planowanych dostawach u zagranicznego kontrahenta. Wszystkie te informacje są udostępniane w postaci pliku CSV dostępnego do pobrania z serwera FTP. Na podstawie rozmów z klientem mających na celu ustalenie potrzeb i preferencji klienta, przygotowane zostało rozwiązanie wykorzystujące Sferę, które w pełni zautomatyzowało proces obejmujący następujące zadania:

    • pobieranie pliku pliku CSV z serwera FTP,
    • aktualizacja dokumentu PW (przychód wewnętrzny) na dodatkowym magazynie z uwzględnieniem stanu magazynowego i ceny zakupu,
    • aktualizację pól własnych w kartotece towarów w celu zapisania informacji o planowanych dostawach na magazynie kontrahenta,
    • synchronizacja danych odbywa się w oparciu o symbol produktu, który jest taki sam u dostawcy (w pliku CSV) jak i w Subiekcie GT,
    • generowanie raportu do pliku TXT o zmianach ceny zakupu oraz towarach dla których stan magazynowy u dostawcy zmienił się na zerowy.

Gotowe, wdrożone u klienta rozwiązanie pozwala na w pełni automatyczne wykonanie wszystkich wyżej wymienionych kroków bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Wszystkie parametry potrzebne do prawidłowej pracy (parametry konta FTP, wskazanie magazynu i dokumentu PW w Subiekcie GT, który ma przechowywać informację o stanach magazynowych i aktualnych cenach zakupu), są definiowane w momencie konfiguracji programu przed jego pierwszym uruchomieniem. Automatyzacja uruchamiania rozwiązania  została zrealizowania z wykorzystaniem menedżera zadań.

Gdzie jest zysk klienta zlecającego ten projekt?

Całe zadanie obecnie jest realizowane w pełni automatycznie, więc klientowi nie zajmuje ani minuty obsługa tego programu (poza nakładami związanymi z jednorazową konfiguracją). Przetwarzany plik CSV zawiera ponad 1000 pozycji towarowych, z czego około 250 pozycji jest aktualizowanych w Subiekcie GT. Przed wdrożeniem naszego rozwiązania klientowi pozostawało jedynie ręczne porównywanie informacji z Subiekta z danymi z pliku CSV, bo przy codziennej aktualizacji pliku CSV przez dostawcę niewykonalne było codzienne, ręczne aktualizowanie danych. Użytkownik rozwiązania zyskuje więc codziennie bezcenny czas który może poświęcić na bardziej kreatywne działania oraz pewność że informacje o cenach, dostępności na magazynie dostawcy, czy planowanych kolejnych dostawach są zawsze w zasięgu ręki i aktualne.

Wykorzystanie Sfery dla jednego rozwiązania (jak to opisane powyżej) nie wyklucza wykorzystania tej samej licencji dla realizacji innych zadań. Uruchamianie zadania z wykorzystaniem Sfery na danym stanowisku blokuje korzystanie z tej licencji tylko na czas jego realizowania, więc z powodzeniem na tym samym czy innym stanowisku może być uruchomiony inny dodatek korzystający ze Sfery np. importujący zamówienia ze sklepu, wysyłający powiadomienia o zrealizowanych zamówieniach / wystawionych dokumentach sprzedaży, czy automatyzujący dowolnym inny powtarzalny proces ułatwiający prowadzenie działalności biznesowej.