widok Multistany dla Subiekt GT

Jeżeli często operujemy tym samym towarem na kilku magazynach w ramach jednego podmiotu, to pomocne będzie rozwiązanie pozwalające w kartotece towarów i usług pokazać dostępność towarów na dodatkowych magazynach. W tym celu oferujemy rozwiązanie pod nazwą Multistany dla Subiekt GT, które pozwala na dodanie dodatkowych kolumn do widoku w kartotece towarów i usług – w formie jak widać poniżej (dodatkowe 3 kolumny pokazujące: stan dla 2 magazynów o symbolach MAG i MAP oraz kolumnę SUMA dającą sumę dostępnych ilości na obu magazynach).

multistany_dla_subiekt_gt

Rozwiązanie to pozwala na wyświetlenie podobnej informacji również w widoku listy towarów dostępnej przy pomocy klawisza F2 z poziomu wystawiania dowolnych dokumentów w Subiekcie GT.

Rozwiązanie wymaga wykorzystania standardowych pól własnych dla towarów i usług i w pokazanym przykładzie wymaga wykorzystania 3 takich pól, które są dostępne nawet w podstawowej wersji Subiekta GT (dostępność tych pól można sprawdzić w Administracja -> Parametry -> Pola własne -> obiekt: Towar i usługa).

Rozwiązanie jest instalowane w bazie danych podmiotu, działa w pełni automatycznie i aktualizuje informacje po każdej zmianie stanów magazynowych dla dowolnego magazynu, dzięki czemu informacje są one zawsze aktualne. Rozwiązanie jest archiwizowane razem z podmiotem i nie nie jest usuwane przez konwersję bazy danych realizowaną przy aktualizacjach.

Rozwiązanie Multistany dla Subiekt GT z racji swojej budowy nie posiada wersji demo. Koszt rozwiązania to 439 zł brutto za podmiot. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam