Szkolenie / konsultacje Subiekt GT

Oferta obejmuje indywidualne szkolenie / konsultacje z zakresu użytkowania Subiekta GT. Nie ma ono formy sztywnego szkolenia obejmującego omówienie kolejnych punktów funkcjonalności. Z zawartością merytoryczną dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia, aby odpowiedzieć na ich aktualne potrzeby.

Szkolenie / konsultacje takie mogą być przeznaczone dla osoby która dopiero zaczyna pracę z Subiektem GT, jak i dla osoby która szuka sposobów na bardziej efektywną pracę z programem w oparciu o ukryte możliwości programu, które nie zostały jeszcze 'odkryte’ przez użytkownika.

Szkolenie ma formę nauczania zdalnego przy pomocy programu do pomocy zdalnej, na komputerze użytkownika, aby ew. wprowadzane zmiany ustawień mogły być użyte w bieżącej pracy z Subiektem GT.

Standardowo najbardziej sprawdzają się szkolenia w których biorą maksymalnie 1-2 osoby. Więcej osób teoretycznie tez może wziąć udział, przy czym będzie im ciężko wziąć udział w praktycznych elementach szkolenia, kiedy to po Państwa stronie jest obsługa poszczególnych  funkcji / możliwości jakie omawiamy w jego trakcie.

Podstawowe warianty szkolenia / konsultacji dla Subiekt GT

  • szkolenie / konsultacja – 45 minut – rozwiązanie dla omówienia wąskiego zakresu zagadnień przedstawionych mailowo / telefonicznie – 149zł brutto
  • szkolenie / konsultacja – 2 x 45 minut + bonusy – rozwiązanie dla wprowadzenia np. nowego użytkownika do pracy z Subiektem GT – szkolenie prowadzone w jednym bloku bez przerw – 298zł brutto

Bonusami w 2gim wariancie są: możliwość skorzystania z 10-15 minutowej dodatkowej zdalnej sesji w celu omówienia dodatkowych kwestii / pytań jakie pojawią się po szkoleniu, a które będzie łatwiej pokazać w czasie połączenia zdalnego; możliwość zadawania dodatkowych pytań drogą mailową (preferowana format) lub telefonicznych przez 2 tygodnie od terminu szkolenia – odpowiadamy najchętniej formie mailowej udostępniając w treści maila odpowiedzi lub wskazówki (odnośniki do plików pomocy, czy do poradników dostępnych na stronach internetowych (naszych czy producenta).

Zamówienie na szkolenie można złożyć online na stronie https://www.strefalicencji.pl/szkolenie-konsultacje-subiekt-gt-p-374.html przy czym wcześniej należałoby choć wstępnie określić tematykę szkolenia i pasujący Państwo termin szkolenia, aby go dopasować do naszego kalendarza.

Możliwe są inne warianty prowadzenia szkolenia (do wycenienia indywidualnie):

  • praca na naszym komputerze z przygotowanym podmiotem testowym (aby niczego nie 'zepsuć’ w podmiocie produkcyjnym na którym na bieżąco Państwo pracują),
  • przygotowanie podmiotu testowego na Państwa komputerze,
  • inny wymiar czasowy szkolenia niż proponowany standardowo,
  • podział czasu trwania szkolenia na osobne bloki realizowane w osobnych dniach, itp.