Ostrzeżenie przy wystawianiu kolejnego dokumentu dla kontrahenta z przeterminowanymi należnościami

Jeżeli wystawiamy dokument sprzedaży dla kontrahenta, który posiada już przeterminowane zobowiązania wobec nas, Subiekt przy wybraniu danego kontrahenta na dokumencie wyświetla jedynie dymek informujący o ilości i łącznej wartości wystawionych dokumentów z nierozliczonymi należnościami, jednak bez informacji czy mamy do czynienia z przeterminowanymi należnościami. Powoduje to, że wystawiając kolejny dokument z odroczonym terminem płatności, zostanie on zapisany, jeżeli tylko wartość dokumentu mieści się w zakresie dostępnego limitu kredytowego kontrahenta.

kontrahent1

Oczywiście możemy wywołać okienko Wiarygodność płatnicza, jakie jest dostępne poprzez menu Nabywca, ale to jak wiadomo wymaga dodatkowego działania, o którym nie zawsze pamiętamy i może być kłopotliwe do wykonania przy każdym dokumencie.

kontrahent2

Możemy temu zapobiec w dość prosty sposób. Wystarczy, aby każdemu kontrahentowi na zakładce Płatności ustawić Maksymalną liczbę dni spóźnienia różną od zera (taka wartość jest domyślna).

kontrahent3

Przy zastosowaniu takiego ustawienia, przy próbie zapisu dokumentu pojawi się komunikat informujący nas o istniejących przeterminowanych należnościach o więcej niż 1 dzień w postaci takiego komunikatu jaki widać poniżej. Informacja taka powinna być pomocna w podjęciu decyzji czy danemu kontrahentowi można wystawić kolejny dokument z odroczonym terminem płatności.

kontrahent4

Na zakończenie warto zauważyć, że w ustawieniach Subiekta dostępnych w lokalizacji Administracja -> Parametry -> Kontrahenci -> zakładka Płatności można ustawić, aby domyślnie nowo zakładani kontrahenci mieli ustawieni ten parametr, aby opisane rozwiązanie działało prawie automatycznie.

kontrahent5

Dla tych użytkowników, którzy chcą zbiorczo zmienić parametry płatności dla wielu kontrahentów, polecamy zapoznać się z możliwościami opcji dostępnej w menu pod prawy przyciskiem myszy w kartotece kontrahentów, a mianowicie ZbiorczePłatnościZmień płatności.

Po jej wybraniu pojawia się okienko analogiczne do tego znanego z kartoteki pojedynczego kontrahenta, czy z parametrów domyślnych dla kontrahentów.