Aktywacja naszych modułów

Aktywacja naszych modułów

We wszystkich naszych modułach współpracujących z bazą Subiekta GT wymagane jest w trakcie aktywacji podanie prawidłowych parametrów połączeniowych z bazą danych jaka przechowuje dane. Zazwyczaj okno aktywacji wygląda jak poniżej.
Prawidłowość podania danych warunkuje uzyskanie poprawnego połączenia z bazą danych, z której poszczególne nasze moduły pobierają dane potrzebne do dalszej pracy np. wystawiania listów kurierskich, wysyłania powiadomień, czy innych działań.

Przy wypełnianiu pól zalecamy, aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi polami używając klawisza Tab, dzięki czemu program szybciej rozpozna, że wszystkie wymagane pola zostały wypełnione i w ten sposób uaktywni się przycisk Aktywuj wersję próbną.

kurier-dhl-aktywacja

Jak wypełnić poszczególne pola:

  • Adres email: należy podać swój adres email – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Nazwa serwera: podajemy nazwę serwera SQL – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Nazwa bazy: podajemy nazwę bazy danych, z której korzysta dany podmiot – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Użytkownik: zostawiamy domyślną wartość czyli ‘sa’ – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Hasło: w domyślnej instalacji jest puste – wypełnienie tego pola nie jest wymagane jeżeli hasło nie było ustanawiane podczas instalacji Subiekta GT.

Poprawną nazwę serwera i nazwę bazy możemy sprawdzić np. uruchamiając program serwisowy, który zazwyczaj jest dostępny w lokalizacji pokazanej poniżej.

program-serwisowy

W oknie Programu serwisowego widoczna jest zarówno nazwa serwera, jak i nazwa bazy danych. Trzeba zwrócić uwagę, iż chodzi o nazwę z pola Nazwa bazy danych (można ją skopiować), bo może być ona inna niż nazwa widoczna w tabeli podmiotów. Szczególnie dotyczy to nazw podmiotów zawierających znak spacji, czy np. znaki specjalne, w tym polskiej litery.

nazwa-bazy