Aktywacja naszych modułów

Aktywacja naszych modułów

We wszystkich naszych modułach współpracujących z bazą Subiekta GT wymagane jest w trakcie aktywacji podanie prawidłowych parametrów połączeniowych z bazą danych jaka przechowuje dane. Zazwyczaj okno aktywacji wygląda jak poniżej.
Prawidłowość podania danych warunkuje uzyskanie poprawnego połączenia z bazą danych, z której poszczególne nasze moduły pobierają dane potrzebne do dalszej pracy np. wystawiania listów kurierskich, wysyłania powiadomień, czy innych działań.

kurier-dhl-aktywacja

Jak wypełnić poszczególne pola:

  • Adres email: należy podać swój adres email – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Nazwa serwera: podajemy nazwę serwera SQL – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Nazwa bazy: podajemy nazwę bazy danych, z której korzysta dany podmiot – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Użytkownik: zostawiamy domyślną wartość czyli ‘sa’ – wypełnienie tego pola jest wymagane
  • Hasło: w domyślnej instalacji jest puste – wypełnienie tego pola nie jest wymagane jeżeli hasło nie było ustanawiane podczas instalacji Subiekta GT.

Poprawną nazwę serwera i nazwę bazy możemy sprawdzić np. uruchamiając program serwisowy, który zazwyczaj jest dostępny w lokalizacji pokazanej poniżej.

program-serwisowy

W oknie Programu serwisowego widoczna jest zarówno nazwa serwera, jak i nazwa bazy danych. Trzeba zwrócić uwagę, iż chodzi o nazwę z pola Nazwa bazy danych (można ją skopiować), bo może być ona inna niż nazwa widoczna w tabeli podmiotów. Szczególnie dotyczy to nazw podmiotów zawierających znak spacji, czy np. znaki specjalne, w tym polskiej litery.

nazwa-bazy