Zamówienia do dostawcy z nowymi okresami sprzedaży

Do filtru okresu sprzedaży, jaka brana jest pod uwagę przy definiowaniu zapotrzebowania, dodaliśmy 2 ciekawe opcje:

  • pierwsza pozwala na określenie indywidualnej długości okresu dni liczonych wstecz od bieżącej daty – wystarczy podać ilość dni wstecz jaka ma być uwzględniona w wyliczeniu sprzedaży

  • druga pozwala na wskazanie wybranego przedziału czasu od wskazanej daty początkowej okresu , do daty zamykającej ten okres,

Ten drugi przypadek powstał pod klienta, którego sprzedaż jest mocno sezonowa i chciałbym w ten sposób uwzględnić wyniki sprzedaży sprzed roku, aby tę sezonowość liczbowo uchwycić.

Zapraszamy do zaktualizowania posiadanej wersji programu (aktualizacja jest bezpłatna) lub przetestowania naszego rozwiązania. Instalator wersji demo oraz służący jednocześnie jako bezpłatna aktualizacja, jest do pobrania ze strony tego rozwiązania.