Wzorce wydruków – dodawanie

Wzorce wydruków w Subiekcie GT

Dostępne w Subiekcie GT graficzne wzorce wydruków można modyfikować w zakresie jaki jest możliwy w programie, ale także możliwa jest zaawansowana edycja w zewnętrznym narzędziu, w związku z tym możliwa jest indywidualizacja ich wyglądu, czy też przygotowanie własnych wydruków rozszerzających funkcjonalność programu. W naszej ofercie znajdą Państwo szereg przygotowanych już wzorców opisanych tutaj, ale istnieje też możliwość przygotowania innych indywidualnie zmodyfikowanych zgodnych z Państwa oczekiwaniami.

Każdy przygotowany graficzny wzorzec trzeba odpowiednio zainstalować z poziomu Subiekta GT. W przypadku wzorców graficznych gotowe wzorce są dostarczane w postaci plików o rozszerzeniu RPT. Taki wzorzec instalujemy poprzez moduł AdministracjaWzorce wydruków z dowolnego stanowiska – po instalacji wzorzec jest dostępny dla wszystkich użytkowników Subiekta GT, ponieważ jest on osadzany w bazie podmiotu.

Na liście wzorców wystarczy pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Importuj, a w oknie które się pojawi trzeba wypełnić kilka pól.

W polu nazwa wzorca wstawiamy jego nazwę, tak abyśmy łatwo byli w stanie rozpoznać o jaki wzorzec chodzi. Bardzo ważne jest wskazanie właściwego typu wydruku, wybranie innego typu wydruku (typu dokumentu) niż ten jaki jest zawarty w importowanym pliku wzorca uniemożliwi jego poprawną instalację. Typ pliku wzorca dla plików graficznych pozostaje zawsze RPT, a przy pomocy linku Dodaj stronę wskazujemy lokalizację pliku RPT jaki mamy do zainstalowania. Po kliknięciu w przycisk OK wzorzec zostanie zaimportowany i zapisany w bazie podmiotu.

UWAGA!  Po zainstalowaniu wzorca warto od razu sprawdzić, czy zaimportowany wzorzec został prawidłowo zainstalowany. W tym celu wystarczy wybrać opcję Eksportuj pod prawym przyciskiem myszy i przede wszystkim sprawdzić czy dany wzorzec został zaimportowany jeden raz – na liście Dostępne strony powinna być widoczna jedna pozycja. Niestety może się zdarzyć, że w trakcie importu wzorzec zostanie zaimportowany więcej niż raz, wtedy trzeba usunąć wzorzec i ponowić import.

Wzorzec zainstalowany w systemie możemy zmodyfikować w zakresie umożliwianym przez Subiekta GT. W tym celu na liście wzorców wystarczy zaznaczyć dany wzorzec i z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Popraw. Na pierwszej zakładce Podstawowe możemy np. ustawić aby zaimportowany wzorzec był domyślnym dla danego typu dokumentów na wszystkich stanowiskach.

Na zakładce Zawartość możemy sobie zmodyfikować zawartość kolumn jakie mają być widoczne na liście pozycji towarowych w drukowanym dokumencie. Możemy tutaj zmieniać kolejność kolumn, ich szerokość, czy po prostu chować niepotrzebne kolumny.

W przypadku wzorców językowych, często trzeba ustawić język w jakim prezentowana jest kwota słownie na wydruku. Można to zrobić samodzielnie na zakładce Inne gdzie mamy możliwość wyboru jednego z dostępnych języków: polski, angielski lub niemiecki. Inne języki zasadniczo nie są dostępne, ale w razie potrzeby można też wyłączyć prezentację kwoty słownie na wydruku.

W przypadku konieczności użycia dodatkowych czcionek np. dla wydruku kodów kreskowych towarów, trzeba dodatkowo doinstalować dodatkowo plik czcionek np. z plików o rozszerzeniu TTF. W tym celu dla pliku zapisanego np. na pulpicie trzeba z menu dostępnego spod prawego przycisku myszy wybrać opcję Zainstaluj.

Pliki czcionek trzeba zainstalować na każdym komputerze na którym będzie potrzeba zrealizowania wydruku z użyciem tego wzorca.