widok Multiceny dla Subiekt GT

Jeżeli potrzebujemy szybkiego dostępu na liście towarów i usług do cen wyliczanych przez Subiekta takich jak: cena kartotekowa, ostatnia cena zakupu, czy maksymalna cena dostawy to rozwiązanie pod nazwą Multiceny dla Subiekt GT pozwala na uzyskanie takiej funkcjonalności. na poniższym zrzucie ekranu widać  listę towarów i usług z dodanymi 2 kolumnami pokazującymi właśnie cenę kartotekową i ostatnią cenę zakupu.

multiceny_dla_subiekt_gt

Możliwe jest również w ramach tego samego rozwiązania uzyskania podobnego zmodyfikowanego widoku dla listy towarów dostępnej przy pomocy klawisza F2 z poziomu wystawiania dowolnych dokumentów w Subiekcie GT (zrzut ekranu poniżej).

multiceny_dla_subiekt_gt_lista-towarow

Rozwiązanie wymaga wykorzystania standardowych pól własnych dla towarów i usług i w pokazanym przykładzie wymaga wykorzystania 2 takich pól, które są dostępne nawet w podstawowej wersji Subiekta GT (dostępność tych pól można sprawdzić w Administracja -> Parametry -> Pola własne -> obiekt: Towar i usługa).

Rozwiązanie jest instalowane w bazie danych podmiotu, działa w pełni automatycznie i aktualizuje informacje po każdej zmianie cen czy ilości towarów na dokumentach przychodowych czy rozchodowych, dzięki czemu informacje o cenach są zawsze aktualne. Rozwiązanie jest archiwizowane razem z podmiotem i nie nie jest usuwane przez konwersję bazy danych realizowaną przy aktualizacjach.

Rozwiązanie Multiceny dla Subiekt GT z racji swojej budowy nie posiada wersji demo. W ramach rozwiązania indywidualnie ustalane jest wykorzystanie poszczególnych pól własnych i cen jakie mają być wykorzystywane. Dodanie 1 ceny do rozwiązania wymaga użycia 1 standardowego pola własnego dla Towarów i usług.

Koszt rozwiązania to 369 zł brutto za podmiot. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam