Informacja o potencjalnych kompletach na bieżąco

Prowadząc sprzedaż towarów będących kompletami stajemy przed dylematem jak pokazać możliwe do zmontowania komplety zarówno użytkownikowi Subiekta GT, jak i np. w celu publikacji informacji w naszym sklepie internetowym. Dla jednego z naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na wirtualne montowanie kompletów na specjalnym magazynie, z którego to magazynu integrator sklepu internetowego pobiera informacje o możliwych do zrealizowania towarów będących kompletami.

Program jest tak przygotowany, aby mógł być uruchamiany cyklicznie z harmonogramu zadań, aby np. na bieżąco co zadany okres czasu (np. co 15 min.) aktualizować ilość potencjalnie dostępnych kompletów z zależności od realizacji zamówień na faktycznie sprzedane komplety, czy uwzględniać również inne rozchody towarów będących składnikami kompletów.

W razie zainteresowania szczegółami proponowanego rozwiązania – zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numer 793 952200 lub mailem na adres biuro@subiektywnedodatki.pl. Rozwiązanie wymaga posiadania licencji na Sferę dla Subiekt GT.

Pełne informacje o rozwiązaniu na dedykowanej stronie  https://subiektywnedodatki.pl/kompletacja-dla-subiekt-gt/