Szybkie uruchamianie i logowanie do Subiekta GT

W przypadku częstego uruchamiania Subiekta GT na Swoim stanowisku (np. w profilu użytkownika chronionym przez hasło na koncie), a także w przypadku uruchamiania dodatku, który wymaga korzystania ze Sfery dla Subiekta GT – przydatnym może być zautomatyzowane uruchamianie i  logowanie do Subiekta GT.
W celu uzyskania takiego efektu należy skorzystać z Programu serwisowego jaki jest dostępny w lokalizacji Start -> Wszystkie programy -> Insert -> Insert GT -> Narzędzia.

programserwisowy1Po wybraniu z menu Serwer opcji Parametry uruchomieniowe, uzyskujemy dostęp do okna pokazanego poniżej, gdzie zdefiniujemy ustawienia z jakich będzie korzystał nasz Subiekt przy codziennym uruchamianiu. W pierwszym polu Folder widzimy lokalizację w jakiej Subiekt GT przechowuje nasze ustawienia w postaci plików XML (domyślnie ustawienia dla Subiekta GT są zapisywane w pliku Subiekt.xml). Przy edycji parametrów warto za każdym razem kliknąć w pole wybrane i przy pomocy przycisku Wybierz pliki wskazać plik Subiekt.xml. Bez takiego wyboru dalsze działanie spowoduje naniesienie takich samych ustawień dla wszystkich programów z rodziny Insert GT jakie mamy zainstalowane na swoim komputerze.

programserwisowy2

W powyższym oknie należy wypełnić w pierwszej kolejności pola w ramce SQL Server. Tutaj należy pamiętać, iż w przypadku standardowej instalacji Subiekta GT nazwa użytkownika będzie miała wartość sa, a hasło będzie puste. Jeżeli podamy wszystkie dane poprawnie, to w kolejnym kroku w ramce Podmiot po kliknięciu listy Podmiot będziemy widzieć listę dostępnych podmiotów na wskazanym serwerze. Jeżeli taka lista się nie pojawi, to oznacza że trzeba poprawić dane w ramce SQL Server. Po wybraniu podmiotu w polu Nazwa w polu Użytkownik będzie możliwość wybrania użytkownika, jaki zostanie domyślnie zalogowany i wypełnić pole Hasło. Oczywiście jeżeli nie chcemy

Podanie tych kilku danych powoduje, że przy kolejnych uruchomieniach Subiekta GT będzie się on uruchamiał automatycznie bez czekana na nasze wybory podmiotu, wskazywania użytkownika i czekania na hasło logowania.  Jeżeli jest taka potrzeba – np. pracujemy w kilka osób zamiennie na danym stanowisku – możemy pominąć podawanie użytkownika i hasła, wtedy program za każdym uruchomieniem poczeka na podanie tych parametrów.

Na koniec warto też nadmienić, iż program serwisowy daje możliwość stworzenia więcej niż jednej konfiguracji parametrów uruchomieniowych. Kolejne konfiguracje można zapisać np. w plikach o nazwach SubiektDAREK.xml, SubiektANIA.xml i w każdej z nich stworzyć indywidualny profil parametrów uruchomieniowych, dla poszczególnych użytkowników czy zastosowań. Takie pliki konfiguracyjne można następnie wywołać przy uruchamianiu Subiekta z indywidualnego skrótu dodając nazwę takiego pliku XML jako parametr. O zagadnieniu dodawania parametru do skrótu piszemy w osobnej poradzie.