Szybki kreator / kalkulator faktury transportowej w Subiekcie GT

Przedstawiamy kolejne rozwiązanie zrealizowane dla naszego klienta, który chciał szybko wystawiać faktury sprzedaży transportowe z uwzględnieniem kursu waluty z zadanego dnia. Firmy transportowe realizując zlecenia na transport z punktu A do punktu B w szczególności na rynku międzynarodowym, są zobligowane przez zleceniobiorcę do wystawiania faktur w oparciu o uzgodnione stawki wyrażone w walucie, ale przeliczone wg kursu ze ściśle określonego dnia – np. dnia rozładunku w punkcie B. Oczywiście Subiekt GT daje możliwość wystawienia faktury wyrażonej w walucie i przeliczonej po określonym kursie, ale zazwyczaj aby zawrzeć wszystkie wymagane informacje, potrzebna jest mocna ingerencja we wzorzec wydruku. Dalej pozostaje jednak konieczność każdorazowego klikania w różne miejsca w oknie faktury, aby powprowadzać dane, czy zmienić ustawienia w celu spełnienia wymagań odbiorcy faktury.
W tej sytuacji zaproponowaliśmy klientowi przygotowanie proste narzędzia pełniącego  funkcję kalkulatora opłaty za transport, połączonego z generowaniem faktury sprzedaży zawierającej opis wykonanej usługi z uwzględnieniem wszystkich wskazanych parametrów wymaganych przez zleceniodawcę.

Użytkownik ma możliwość wybrania daty zakończenia dostawy (np. daty rozładunku w punkcie B), wybrania kontrahenta na którego będzie wystawiona faktura, wskazania usługi z kartoteki pod jaką będzie podpięta rozliczana usługa transportowa, wskazania ilości i jednostkowej ceny w wybranej walucie, wskazania ew. naliczanego rabatu. Na podstawie danych z wypełnionych pól oraz wewnętrznych ustaleń np. dla przeliczania cen wyrażonych w walucie na PLN w oparciu o tabele kursowe, program wylicza wartości w PLN i 'buduje’ pełny opis zrealizowanej usługi zawierający wszystkie istotne informacje. Przy generowaniu faktury taki opis pojawia się jako opis danej pozycji na fakturze. Wystarczy więc drobna modyfikacja standardowego wzorca z wykorzystaniem wbudowanych w Subiekta GT funkcji (poprzez dodanie pola opisu w 2-gim wierszu pozycji), aby uzyskać wydruk faktury wyglądający jak poniżej.

Rozwiązanie wymaga aktualnego abonamentu, który pozwala na bieżąco i automatycznie pobierać kursy walut, a także wykorzystuje Sferę dla Subiekt GT dla szybkiego generowania gotowego do zapisania dokumentu faktury w Subiekcie GT. Po kliknięciu w przycisk Generuj fakturę program otwiera okno nowej faktury z przeniesionymi wszystkimi danymi – wystarczy, że użytkownik np. zmodyfikuje formę płatności, a następnie zapisze i wydrukuje wygenerowany dokument.
Program został wyposażony w funkcję zapamiętywania ostatnio wybranych parametrów generowanej faktury (poza datą wystawienia). Przy kolejnym uruchomieniu programu okno generowania będzie zawierać te same dane, co przy ostatnim uruchomieniu. Będzie to pomocne przy wystawianiu powtarzalnych dokumentów np. faktur za realizowane cyklicznie transporty na określonych trasach. Wystarczy wtedy zmienić tylko datę zakończenia dostawy, a wartości przeliczą się automatycznie w oparciu o kurs waluty powiązany ze wskazaną datą.
W przypadku zainteresowania zamówieniem opisanego rozwiązania lub stworzenia podobnego, zapraszamy do kontaktu z nami.