Subiekt GT wersja 1.54

Nowa wersja jest już dostępna od kilku dni do pobrania, ale dopiero teraz znaleźliśmy chwilę, aby bliżej przyjrzeć się tej wersji. Kilka z ostatnich wersji było poświęconych przede wszystkim zmianom związanym z wchodzącymi regulacjami prawnymi (m.in. JPK, RODO, płatność podzielona).  Obecna wersja 1.54 jest w przełomowa, bo oferuje ciekawe zmiany funkcjonalne.

Najciekawszą nowością jest pojawienie się zakładki Parametry indywidualne w kartotece kontrahentów, która pozwala dla wybranego kontrahenta ustawić domyślne parametry dokumentów wystawianych dla tego kontrahenta takie jak: waluta, sposób wyliczania (netto / brutto), domyślny rodzaj transakcji VAT osobno dla sprzedaży i zakupu.

Dodano też możliwość sprawdzenia statusu VAT kontrahenta poprzez podanie NIP-u bez konieczności zakładania kartoteki kontrahenta oraz możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów na fakturach i korektach zakupu. Wszystkie ww. nowe funkcje są zabezpieczone aktywnym abonamentem (korzystanie z nich nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).

W ramach funkcji nie objętych aktywnym abonamentem doszła ciekawa funkcja związana z listami nieedycyjnymi, gdzie dodano możliwość włączenie zawijania treści niemieszczącej się w kolumnie listy w wiersze. W tym celu w parametrach list dodano znacznik Zawijanie wierszy (funkcja jest dostępna na liście pod prawym przyciskiem myszy po wybraniu opcji Operacje na liście – Parametry listy oraz dodatkowo trzeba zwiększyć wysokość wiersza danej listy).

Tę funkcję można włączyć np. w celu lepszego wyświetlania zawartości dłuższych pól np. opisu towaru na liście pozycji w kartotece towarów i usług, czy pola z uwagami do dokumentu na liście dokumentów.

Dodatkowo jest też szereg innych nowości oraz poprawek opisanych bardziej szczegółowo na stronie producenta pod adresem https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/subiekt_gt/ulepszenia/opis_zmian.html