Skróty klawiszowe w Subiekt GT

Program posiada wbudowanych wiele ciekawych skrótów klawiszowych. Tutaj podamy jedynie wybrane z nich, ponieważ większość z nich jest opisana w pomocy do programu pod hasłem 'Skróty klawiszowe w systemie InsERT GT’.

[Insert] – dodanie nowej pozycji w danym module czyli. np. nowej faktury w module faktur sprzedaży, nowej pozycji w kartotece towarów i usług, nowego kontrahenta w kartotece kontrahentów, itp.

[F8] – na wszystkich listach pozycji pozwala na włączenie / wyłączenie filtrowania i wyświetlenie tylko pozycji spełniających warunki filtrowania; warto zwrócić uwagę iż przy włączeniu filtrowania możemy dodatkowo sterować według jakich elementów filtrowanie będzie realizowane

[F7] – również działa na wszystkich listach pozycji i pozwala na łatwe wyszukanie i przejście do pozycji spełniających nasze warunki wyszukiwania, jednak bez ukrywania pozycji nie spełniających warunków wyszukiwania; tutaj również możemy dodatkowo sterować według jakich elementów wyszukiwanie będzie realizowane

[F12] – uruchomić kolejne okno Subiekta GT (czy innego aktualnie obsługiwanego programu z rodziny Insert GT) w szczególności jak jesteśmy w trakcie edycji jakiegoś dokumentu

[Alt+1] – szybkie uruchomienie modułu Faktury sprzedaży

[Alt+2] – szybkie uruchomienie modułu Sprzedaż detaliczna

[Alt+3] – szybkie uruchomienie modułu Faktury zakupu

[Ctrl+S] – szybkie dodanie faktury sprzedaży (FS)

[Ctrl+G] – szybkie dodanie paragonu (PA)

[Ctrl+W] – szybkie dodanie wydania magazynowego (WZ)

[Ctrl+K] – szybkie dodanie kontrahenta

[Ctrl+T] – szybkie dodanie towaru