Referencje

09.10.2012 r. – list referencyjny z firmy PHU PARYS dotyczący wdrożenia modułu DoGLS z wykonaniem zleconych modyfikacji plik w formacie PDF