Rabaty dla użytkownika Subiekt GT

Jeżeli chcemy wybranym użytkownikom ograniczyć wysokość maksymalnego rabatu, jaki mogą podać dla pozycji dodawanych do dokumentów handlowych, można skorzystać z zewnętrznego dodatku jaki włączyliśmy do naszej oferty. Dodatek o nazwie Rabaty dla użytkownika współpracuje z Subiektem GT. Jest bardzo prosty w budowie, poza oknem podłączenia z bazą podmiotu, zawiera okno w którym definiujemy maksymalny rabat jaki może nadać dany użytkownik.

Tylko użytkownicy dodani do listy będą mieli ustawiony maksymalny rabat, pozostali będą dysponować możliwością ustawienia dowolnego rabatu zgodnie ze standardowymi możliwościami Subiekta GT.

W przypadku wystawienia dokumentu handlowego z ustawionym wyższym rabatem dla pozycji niż zdefiniowany w dodatku, przy próbie zapisania dokumentu pojawi się stosowny komunikat w systemowym dymku widoczny na poniższym zrzucie.

Blokada zapisu dokumentu będzie działać do momentu poprawienia wysokości rabatu do poziomu sygnalizowanego przez komunikat.

Rozwiązanie daje prostą możliwość dodania dowolnej ilości użytkowników (z listy w Subiekcie GT) objętych ograniczeniem wysokości udzielanego rabatu, możliwość edycji wysokości maksymalnego rabatu oraz usuwania ograniczenia rabatu poprzez usunięcie użytkownika listy w tym rozwiązaniu.

Wymagania techniczne

  • Windows XP SP3 lub nowszy,
  • .Net Framework 4.0 lub nowszy,
  • Subiekt 1.33 lub nowszy,
  • aktywny abonament na aktualizacje Subiekta.

Koszt modułu to 299 zł brutto za podmiot. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam