Nowe funkcje w modułach kurierskich i pocztowym

Przygotowaliśmy zestaw drobnych usprawnień wprowadzonych jednocześnie we wszystkich naszych modułach generujących przesyłki DHL, DPD, GEIS, GLS oraz eNadawca współpracujących z Subiektem GT – poniżej krótki opis tych nowości.

  • Pamiętanie lokalizacji okna głównego oraz okna generowania przesyłki – dzięki temu teraz przy każdym uruchomieniu oba te okna będą wyświetlane w tej samej lokalizacji co przy poprzednim uruchomieniu. Przywrócenie domyślnej pozycji jest możliwe przy uruchomieniu programu z wciśniętym klawiszem Shift.
  • Szybkie kopiowanie numeru przesyłki i dostęp do strony śledzenia przesyłki – przy włączonej funkcji zapisu numeru przesyłki w polu uwagi, numery wygenerowanych przesyłek są od jakiegoś czasu widoczne w głównym oknie. Z tego poziomu korzystając z klawisza F11 możemy szybko skopiować numer przesyłki do schowka, a przez skrót Shift+F11 możemy szybko otworzyć stronę śledzenia przesyłki w domyślnej przeglądarce.
  • Automatyczna korekta numeru telefonu – taka opcja pojawiła się w oknie Ustawień, a pozwala ona na włączenie automatycznego 'oczyszczania’ numeru telefonu pod kątem wykorzystania numeru telefonu do preawizacji, czy podobnych usług oferowanych przez poszczególne firmy kurierskie. Zazwyczaj wtedy wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego składającego się tylko z 9 cyfr. Automatyczne 'oczyszczanie’ próbuje usunąć z numeru telefonów zbędne znaki takie jak spacje, kreski, nawiasy, wiodące zero, czy oznaczenia kierunku np. +48. Jeżeli operacja oczyszczania’ nie powiedzie się, to numer telefonu pobrany z bazy Subiekta pozostanie bez zmian, a pole z telefonem zostanie podświetlone na pomarańczowo w oknie generowania przesyłki w celu ew. ręcznej korekty numeru.

Linki do pobrania aktualnych wersji dla Subiekt GT: