Nowe ceny Abonamentu powyżej 3 stanowisk lub 30 pracowników

Do tej pory ceny abonamentów dla Gestora GT, Gratyfikanta GT, Subiekta GT, nie były uzależnione od ilości licencji stanowiskowych / ilości obsługiwanych pracowników. Od 1 października się to zmienia. Podstawowa cena abonamentu się nie  zmienia, natomiast będzie ona dotyczyć tylko licencji z 3 stanowiskami dla Gestora GT i Subiekta GT oraz 30 pracowników w przypadku Gratyfikanta GT.

 

program

cena specjalna

cena standardowa

Subiekt GT

225

315

Gestor GT

195

245

Gratyfikant GT

445

495

Posiadanie dodatkowych rozszerzeń stanowiskowych / czy na pracowników będzie się wiązała z dodatkowa dopłata do abonamentu bazowego

program

cena specjalna

cena standardowa

Subiekt GT – każde kolejne 3 stanowiska

99

139

Gestor GT – każde kolejne 3 stanowiska

59

79

Gratyfikant GT – każdych kolejnych 50 pracowników

79

99

Oznacza to, że w przypadku posiadania Subiekta GT na 9 stanowisk, abonament wyniesie: w cenach specjalnych 423zł (255+99+99) lub w cenach standardowych 539zł (315+139+139). Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Ceny specjalne dotyczą przedłużenia abonamentu do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.

Pełna informacja o zmianach na stronach producenta: https://www.insert.com.pl/aktualnosci/informacje/2020/nowe_ceny_abonamentu_powyzej_3_stanowisk_lub_30_pracownikow.html