Kompletacja dla Subiekt GT

Kompletacja dla Subiekt GT – szybkie tworzenie kompletów dla dokumentów ZK oraz dla wirtualnego magazynu!

Program Kompletacja dla Subiekt pozwala na pracę w 2 trybach:

 • pierwszy pozwala na stworzenie wirtualnego magazynu kompletów na wydzielonym magazynie w celu pokazania możliwości sprzedaży kompletów w takiej ilości, jaka wynika z dostępnych na magazynie składników kompletów; ta opcja jest szczególnie przydatna do pokazania ilości 'dostępnych’ kompletów w sklepie internetowym (który może pobrać stany magazynowe z kilku magazynów), ale także pomóc handlowcom w szybkim dostępie ile można sprzedać danych kompletów, bez wnikania w składniki kompletów i ich dostępność na magazynie;  w ten sposób w Subiekcie GT możemy pokazać zarówno pełny maksymalny stan składników jeżeli są one normalnymi towarami handlowymi dostępnymi osobno do sprzedaży, jak i pokazać dostępność kompletów jakie możemy zmontować z dostępnych składników, a samą kompletację zrealizować dopiero w momencie wpłynięcia zamówienia lub jego realizacji jako dokument sprzedaży,
 • w trybie montowania kompletów pod niezrealizowane zamówienia ZK program sprawdza niezrealizowane zamówienia od klientów i montuje dokładnie takie ilości towarów jakie wynikają z tych niezrealizowanych zamówień; w przypadku wystąpienia braków składników, program generuje odpowiedni plik CSV informujący jakich kompletów nie udało się przygotować.

W obu trybach program może być uruchamiany ręcznie, ale zalecamy aby uruchamiać rozwiązanie w trybie z harmonogramu zadań. Zarówno przy uruchamianiu ze skrótu (np. na pulpicie) oraz z harmonogramu zadań, trzeba program uruchamiać z parametrem:

 • AUTOKOMPLETACJA – dla tworzenia wirtualnego magazynu możliwych do zmontowania kompletów,
 • ZK – dla automatycznego montowania kompletów dla nowych dokumentów ZK.

Program na bardzo ograniczony interfejs, na który właściwie składa się tylko okno Ustawienia, w którym definiujemy parametry działania programu w obu trybach. Okno Ustawienia można później wywołać w dowolnym momencie uruchamiając program z parametrem USTAWIENIA. W naszym osobnym artykule opisujemy jak dodawać parametr do skrótu programu. 

Znaczenie poszczególnych ustawień jest następujące:

 • lista Magazyn dla składników i kompletacji dla dokumentów pozwala na wskazanie magazynu z którego będą pobierane dostępne ilości  składników, jakie będą brane pod uwagę przy kompletacji dla wirtualnego magazynu, ale także na tym magazynie będą powstawały dokumenty RW na składniki i PW na komplety przy działaniu programu w trybie kompletacji pod dokumenty ZK
 • przycisk Folder raportów pozwala na wskazanie folderu gdzie będą zapisywane np. pliki raportów o brakach jakie mogą powstawać przy każdorazowym uruchomieniu programu w trybie kompletacji pod dokumenty ZK
 • znacznik automatycznie otwieraj pliki raportów pozwala na zdecydowanie czy wygenerowany plik raportu ma być dodatkowo automatycznie otworzony w domyślnym programie obsługującym generowane pliki raportów w formacie CSV
 • w ramce Filtrowanie kompletów dla autokompletacji / tworzenia wirtualnego magazynu mamy dostępne opcje
  • pozwalające na zaznaczenie, że tylko komplety oznaczone w kartotece towarów i usług jako pozycje oznaczone do sklepu internetowego będą brane pod uwagę przy tworzeniu dokumentu PW na wirtualnym magazynie
  • a wskazując w liście Z grupy dodatkowo ograniczamy działanie programu w tym trybie do towarów ze wskazanej grupy
 • w ramce Parametry kompletacji dla dokumentów ZK możemy odpowiednio wskazać domyślne kategorie dla tworzonych dokumentów RW i PW tworzone w tym trybie.

Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku trybu tworzenia wirtualnego magazynu wymagane jest założenie dodatkowego magazynu, na którym będzie tworzony cyklicznie dokument PW na wirtualnie 'dostępne’ komplety, a jednocześnie należy zadbać, aby ograniczyć dostęp do wystawiania dokumentów magazynowych, czy handlowych na tym magazynie z racji wirtualnego charakteru tego magazynu. Dodatkowo na potrzeby działania rozwiązania zalecamy utworzenie w słowniku Personel wirtualnego pracownika z hasłem i z ustawieniem dla niego jako domyślnego magazynu stworzonego na potrzeby tworzenia wirtualnych kompletów. Dzięki temu oraz przygotowaniu pliku Subiekt.xml automatyzującego uruchamianie Sfery (wymagane podanie danych logowania z hasłem dla wirtualnego użytkownika dla kompletacji), sam proces uruchamiania rozwiązania, czy na potrzeby kompletacji wirtualnej, czy dla montowania kompletów pod dokumenty ZK będzie szybki i nie wymagający nadzoru użytkownika.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi  20 uruchomienie w trybie autokompletacji lub montowania kompletów dla dokumentów ZK. W trybie próbnym po każdorazowym uruchomieniu program będzie informował o ilości operacji jakie jeszcze mogą być zrealizowane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu testowych uruchomień, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić klucz do pełnej wersji programu.

Na podstawie danych otrzymanych w zamówieniu wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury proforma.

Na zakończenie

Program Kompletacja dla Subiekt GT realizuje opisane powyżej funkcje generowania pliku PW w przypadku autokompletacji lub par plików RW i PW dla montowania kompletów dla dokumentów wyłącznie w przypadku korzystania rozwiązania z użyciem licencji Sfery dla Subiekt GT. Wersja instalacyjna jest generowana i dostarczana wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z serwera).

Istnieje możliwość opracowania / modyfikacji rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Wymagania: licencja Sfera dla Subiekt GT

Uwaga! Uruchomienie dodatku (z racji uruchamiania jego przede wszystkim z harmonogramu zadań) wymaga utworzenia kopii pliku Subiekt.xml i skonfigurowania go tak, aby Sfera uruchamiała sie w trybie bez podawania danych logowania (dane logowania użytkownika zapisane w pliku Subiekt.xml). Procedura opisana jest w instrukcji.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 lub 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Przedmiotem oferty jest wersja instalacyjna programu z licencją do zainstalowania na jednym komputerze. Oprogramowanie zostanie wygenerowane i dostarczone wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z naszego serwera).

Do pobrania:
Wersja demo

W razie problemów z aktywacją rozwiązania prosimy o zapoznanie się z naszym poradnikiem aktywacji rozwiązań.

Koszt modułu to 699 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam