Portal Biura – obsługa biura rachunkowego

 

Portal Biura jest wygodną aplikacją webową stanowiącą miejsce kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Program jest w pełni zintegrowany z systemami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo oraz Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Raporty oraz Dokumenty. Obie z nich gwarantują szereg praktycznych funkcji dla biur rachunkowych i ich klientów, jednak mogą być także wykorzystywane niezależnie od siebie. Biura mają możliwość kupienia i udostępnienia swoim klientom jednej bądź dwóch usług.

 

 

Jakie są korzyści dla biura rachunkowego?

Usługa Dokumenty umożliwia:

 • automatyczne pobieranie do programów księgowych dokumentów przesłanych przez klienta;
 • wygodne przeglądanie ich wszystkich w jednym miejscu;
 • łatwe wprowadzanie otrzymanych dokumentów do użytkowanego systemu;
 • automatyczne wczytywanie danych z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu (np. jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT), a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
 • automatyczne informowanie klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Usługa Raporty umożliwia:

 • publikowanie raportów finansowo-księgowych;
 • wygodne przeglądanie raportów wysłanych klientowi;
 • ustawianie automatycznych powiadomień dla klientów (SMS lub e-mail) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

 

 

Jakie są korzyści dla klienta biura rachunkowego?

Dzięki usłudze Dokumenty klient ma możliwość:

 • błyskawicznie przesyłać zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) i dokumenty w formacie PDF do biura rachunkowego poprzez chmurę;
 • opisywać przesyłane dokumenty w wyczerpujący sposób;
 • śledzić postępy prac nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient ma możliwość:

 • wygodnie przeglądać dane raportowe, które udostępnia biuro, takie jak:
  – wynagrodzenia pracowników,
  – podsumowanie ewidencji VAT i zapisów szczegółowych sprzedaży oraz zakupu,
  – podsumowanie ksiąg rachunkowych, wraz z ich poszczególnymi zapisami (dla księgowości uproszonej),
  – podsumowanie rozliczeń ze szczegółami należności i zobowiązań,
  – podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych czy pracowników, z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów włącznie;
 • sprawnego operowania na udostępnionych raportach – filtrowanie, wyszukiwanie oraz sortowanie, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksport danych (do formatu CSV) lub ich druk;
 • dostawania powiadomień o nadchodzących czynnościach poprzez SMS bądź e-mail;
 • monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).

 

 

Więcej informacji na temat Portalu Biura znajdziesz na stronie portalbiura.pl.