Import Zamówień z Allegro dla Subiekt GT

To nowa aplikacja do obsługi importu zamówień z Allegro dla Subiekta GT pozwalająca na obsługę wielu kont Allegro, bez dodatkowych opłat. Jest w pewnym zakresie 'kontynuacją’ doświadczeń z importerem zamówień z Menedżera Sprzedaży Allegro. Ponieważ obecnie dostępny eksport do pliku XML z poziomu obsługi zamówień w Allegro, generuje plik o innej budowie, stąd decyzja o stworzeniu odrębnego rozwiązania.

Podstawowe założenie w nowym rozwiązaniu, to wykorzystanie faktu, iż większość użytkowników dla każdej aukcji ma już zdefiniowaną sygnaturę, która zazwyczaj odpowiada symbolowi towaru w Subiekcie GT. To pozwoli w większości wypadków na szybki import zamówień w jednym kroku, bez konieczności wcześniejszego parowania aukcji z towarami w Subiekcie. Będzie to szczególnie ważne w przypadku obsługi kilku kont, bo ułatwi to import danych z plików XML generowanych dla  osobnych kont z Allegro.Obecnie interfejs programu jest dość prosty w budowie – składają się na niego następujące elementy:

 • Przycisk Folder plików XML pozwala po pierwsze wskazać folder z którego domyślnie będą wczytywane pliki XML z zamówieniami. W połączeniu ze znacznikiem ’automatyczne wczytywanie zamówień’, pozwoli na automatyzację wczytywania plików XML z zamówieniami.
 • Przycisk 'Czytaj zamówienia’ pozwala na wczytanie zamówień z wybranego pliku XML (aktywny przy wyłączonym znaczniku ’automatyczne wczytywanie zamówień’)
 • Przycisk 'Czytaj aukcje’ pozwala na wczytanie samych aukcji z pliku XML – to rozwiązanie pod kątem tych użytkowników, którzy nie mają wypełnionego pola Sygnatura w aukcjach i chcieliby ręcznie parować aukcje analogicznie jak to było możliwe w starszej wersji naszego importera (parowanie jest opisane w dalszej części opisu).
 • Przycisk 'Sparowane aukcje’ daje dostęp do listy towarów, które zostały sparowanie ręcznie oraz pozwala na sparowanie nowych aukcji zaimportowanych przez przycisk 'Czytaj aukcje’.
 • Przycisk 'Ustawienia’ pod którym kryje się okno z zaawansowanymi ustawieniami działania programu.
 • Okno 'Dziennik aktywności’ gdzie pojawiają się informacje o bieżącej aktywności programu i ew. informacje o problemach napotkanych w trakcie jego działania.
 • Wskaźnik 'Postęp importu’ pokazujący postęp importu danych z pliku – szczególnie istotny przy przetwarzani plików XML z większą ilością zamówień.

Podstawowa funkcjonalność

Efektem działania importu danych z pliku XML jest zakładanie kompletnych dokumentów zamówienia od klienta ZK, według następujących zasad:

 • każde zamówienie ZK w polu podtytuł posiada identyfikator zamówienia np. ea82b302-0b2d-11eb-b835-5d0b5af1d6f1, po którym identyfikowana jest transakcja w przypadku kolejnego importu danych (ten element decyduje o braku powielania zamówień w przypadku próby ponownego importu danego zamówienia); pole numer oryginalny zamówienia jest za krótkie, aby pomieścić ten identyfikator
 • dla każdego zarejestrowanego użytkownika tworzony jest wpis (jako firma) w kartotece kontrahentów – symbol kontrahenta jest jego nazwą użytkownika z Allegro
 • w kartotece kontrahenta na pierwszej zakładce wpisywane są w pierwszej kolejności dane właściciela konta Allegro, z którego nastąpił zakup; w danych kontrahenta zapisywany jest adres email zamawiającego i numer telefonu (oznaczany jako zamawiający)
 • jeżeli kupujący poda dane do wystawienia faktury to dane te w części przykrywają dane zamawiającego – dotyczy to pól nazwa pełna oraz danych adresowych
 • jeżeli kupujący poda dane do wysyłki to są one zapisywane na zakładce Adresy w sekcji Adres dostawy, a w przypadku podania osobnego telefonu dla dostawy jest on wpisywany w kartotece z opisem odbiorca
 • jako pozycje zamówienia są wpisywane wszystkie aukcje / odpowiadające im towary dostępne w pliku XML w momencie jego generowania; jeżeli dana aukcja ma przypisaną sygnaturę, to jest ona traktowana jak symbol w Subiekcie zdefiniowany przypis do towaru w Subiekcie GT to do ZK jest dodawany właściwy towar; jeżeli przypis dla danej aukcji nie został zdefiniowany lub nie zostanie odnaleziony towar o danym symbolu, to do ZK zostanie dodana pozycja w postaci usługi jednorazowej o nazwie takiej jak tytuł aukcji; w obu przypadkach w opisie pozycji (czy towar czy usługa) jest podawany numer aukcji
 • jeżeli klient wybierze płatną formę dostawy to do ZK zostanie dodana pozycja w postaci usługi jednorazowej (o nazwie takiej jak wybrana przez kupującego forma dostawy) oraz jej koszt
 • pole uwagi dokumentu ZK uzupełniane jest o informacje jakie zostaną określone w oknie Ustawienia, w zależności od potrzeb użytkownika.

Parowanie aukcji

Jeżeli chcemy, aby zaimportowana sprzedaż z poszczególnych aukcji była wczytywana jako konkretne towary, a nie mamy uzupełnionego pola Sygnatura w aukcjach, to należy korzystać z narzędzia do parowania aukcji z towarami w Subiekcie GT. Służy do tego specjalne okienko wywoływane poprzez przycisk 'Sparowane aukcje’ w głównym oknie programu. Pojawi się wtedy lista na której można wyświetlić albo wszystkie aukcje, albo te które nie mają przypisanego symbolu towaru w Subiekcie. Na tej liście pojawiają się wyłącznie aukcje które już wcześniej zostały zaimportowane z użyciem naszego starszego narzędzia do importu zamówień, albo te które wczytane zostały z pliku XML przez wybór przycisk 'Czytaj aukcje’, przy czym do bazy trafiają tylko pozycje które nie miały ustawionej Sygnatury w aukcji.

Funkcjonalność wspierająca parowanie jest ukryta w podręcznym menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na liście aukcji. Najważniejsza jest opcja Ustaw symbol, która daje dostęp do dedykowanego okna parowania danej aukcji z towarem. Zawiera ono tytuł aukcji oraz zestaw przycisków filtrowania zawierających minimum 3-znakowe frazy powstałe na bazie tytułu aukcji. Kliknięcie wybranego przycisku powoduje aktualizację listy towarów o pozycje pasujące do zadanej frazy lub zestawu fraz w przypadku jednoczesnego wyboru kilku fraz.

W przypadku kiedy lista wynikowa zawiera jako wynik filtrowania tylko 1 pozycję jest ona automatycznie zaznaczana i wystarczy albo kliknąć w przycisk Wybierz, albo podwójnie kliknąć w pozycję, aby zatwierdzić sparowanie danej aukcji z wybranym towarem z Subiekta GT. Oznacza to, że wystarczają 3 kroki / kliknięcia do sparowania aukcji z towarem.

W przypadku kiedy proponowane frazy nie umożliwiają właściwego filtrowania, można podać własną frazę w polu Tekst i nacisnąć klawisz Enter. Dodatkowo w tym oknie pojawia się pole ilości na aukcji, które pozwala wskazać inną niż 1 ilości jaka jest oferowana w aukcji jako pojedynczy zakup. Jest to pomocne w sytuacji kiedy pojedynczy zakup w danej aukcji oznacza np. zakupu 10szt produktu o danym symbolu.

Dodatkowe opcje jakie są dostępne w podręcznym menu pod prawym przyciskiem myszy w oknie Lista, pozwalają odpowiednio:

 • Kasuj symbol – usunąć powiązanie z towarem np. w przypadku wcześniejszego błędnego sparowania
 • Pokaż aukcję – otworzyć w domyślnej przeglądarce stronę z wybraną aukcją
 • Usuń aukcję – usunąć z listy niesparowanych aukcji tę, której nie chcemy parować np. jeżeli dotyczy zakupu, który nie parujemy z konkretnym towarem w Subiekcie np. usługa, był sprzedany jednostkowo i wiemy, że w danej aukcji nie będzie więcej zakupów
 • Szukaj – pozwala wyszukać po zadanej frazie aukcję na liście – szukanie odbywa się po numerze aukcji, symbolu i tytule aukcji.

Ustawienia

Z głównego okna Importera mamy dostęp do okna Ustawienia, w którym możemy zdecydować o pewnych opcjach w standardowych działaniach modułu.

Wśród tych opcji są:

 • możliwość przypisywania tworzonych dokumentów ZK do określonej kategorii dokumentów (domyślnie kategoria o nazwie Sprzedaż),
 • możliwość przypisywania tworzonych kartotek kontrahentów do określonej grupy (domyślnie grupa o nazwie Podstawowa),
 • określenie sposobu generowania numeru oryginalnego zamówienia ZK: do wyboru są takie opcje:
  • pozostawienie pustego pola
  • identyfikator nadawcy (z adresu email kupującego)
  • identyfikator transakcji (z adresu email kupującego)
  • identyfikator nadawcy + transakcji (z adresu email kupującego)
  • login kupującego
 • określenie jak ma być używana Sygnatura z aukcji: do wyboru jest nie korzystanie z sygnatury lub traktowanie jej jako symbolu towaru,
 • opcja uwzględniaj sparowane aukcje pozwala na korzystanie ze zbioru ze sparowanymi aukcjami (z poprzedniej wersji importu zamówień oraz pozwala na ręczne parowanie w obecnej wersji programu),
 • możliwość importu zamówień z bieżącą datą, zamiast daty zakupu podanej w pliku XML dla danego zamówienia,
 • kolejna opcja pozwala na importowanie wszystkich aukcji jako usługa jednorazowa – rozwiązanie przydatne dla tych którzy sprzedają na Allegro usługi lub dla tych użytkowników, którzy w ramach jednej aukcji oferują towary do wyboru, które w Subiekcie są zapisane jako różne pozycje towarowe; skorzystanie z tej opcji wyłącza konieczność osobnego wczytania samych aukcji z danego pliku XML przed wczytaniem z tego pliku zamówień ZK,
 • w przypadku występowania na aukcjach płatnych kosztów wysyłki (koszt wysyłki większy od 0) możemy wskazać symbol usługi jaki ma być wczytywany do zamówienia jako ostatnia pozycja zamówienia,
 • ostatnia opcja wstawiaj informacje do pola Uwagi wraz z podopcjami pozwala na zdecydowanie czy w polu Uwagi mają być wstawiane dodatkowe informacje opisujące transakcję i zdecydować, które z nich mają być wstawiane,
 • ustaw telefon odbiorcy jako podstawowy pozwala na oznaczenie jako podstawowego telefonu podanego przez kontrahenta w sekcji danych do wysyłki,
 • dla zaprowadzenia porządków z numerami NIP, które przez klientów są zapisywane w różnej formie – z kreskami i bez, z dodatkowymi spacjami, itp – można skorzystać z opcji oczyść NIP kontrahenta ze spacji, kresek, kropek,

Pomoc techniczna

Wersja testowa pozwala na zapoznanie się z praktycznymi możliwościami importu oferując 15 operacji importu zamówień z plików XML (bez ograniczenia ilości zamówień w pojedynczym pliku).

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 lub 509 342200 w dni robocze w godz. 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Przedmiotem oferty jest wersja instalacyjna programu z licencją do zainstalowania na jednym komputerze z możliwością obsługi zamówień z wielu kont Allegro. Oprogramowanie zostanie wygenerowane i dostarczone wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z naszego serwera).

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 799 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam

UWAGA!  Dla użytkowników poprzedniej wersji naszego importera zamówień na podstawie plików XML z Menedżera Sprzedaży Allegro mamy ofertę zakupu uaktualnienia w cenie 399zł brutto. W celu skorzystania z tej oferty prosimy o kontakt na adres email biuro@subiektywnedodatki.pl lub sl@StrefaLicencji.pl