Formatowanie warunkowe

Funkcjonalność formatowania warunkowego pozwalająca na 'uatrakcyjnienie’ wyglądu różnych list w Subiekcie GT dostępna jest od wersji 1.39. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać jak taki drobiazg pozwala poprawić czytelność listy na przykładzie listy w kartotece towarów i usług.

formatowanie-towary

Powyżej widać, że niektóre pozycje pozycje wyróżnione czcionką w kolorze czerwonym, a inne w żółtym. Poniżej wyjaśnimy jak taki efekt uzyskać samodzielnie w Subiekcie GT.

Dostęp do funkcjonalności formatowania warunkowego dla list uzyskujemy z podręcznego menu pod prawym przyciskiem myszy dla wybranej listy – wystarczy wybrać z menu Operacje na liście, a dalej Formatowanie warunkowe. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do okna takiego jak poniżej na kolejnym zrzucie ekranu.

formatowanie-lista

Tutaj widzimy już listę zdefiniowanych formatowań warunkowych – pierwsze z nich odpowiada za oznaczanie pozycji kolorem żółtym, a drugie kolorem czerwonym. Jest jeszcze kolejne, ostatnie na liście formatowanie, które oznacza pozycje na szaro, ale pokazany na początku przykład nie obejmuje akurat pozycji spełniającej warunek tego formatowania.

Na początek zajmijmy się pierwszym formatowaniem o nazwie Towary aktywne poniżej stanu minimalnego korzystającym z warunku zawierającego kod SQL. W celu poprawnego tworzenia tego typu warunku SQL wymagana jest podstawowa znajomość składni SQL oraz dobra znajomość struktury bazy danych z jakiej korzysta Subiekt GT – także na pewno nie każdy użytkownik Subiekta GT jest w stanie samodzielnie stworzyć własne warunki. Samo zdefiniowanie 'zachowania się’ listy przy spełnieniu warunku jest proste – wystarczy ustawić kolor tła dla danej pozycji (w naszym przypadku zostaje kolor automatyczny, czyli białe tło) oraz kolor użytej czcionki do wyświetlenia wartości danej pozycji (w naszym przypadku kolor czerwony). Można też dodatkowo operować atrybutami czcionki jak pogrubienie, kursywa czy podkreślenie (w naszym przypadku te atrybuty są wyłączone).

formatowanie-sql

Najważniejszym elementem jest jednak warunek jaki decyduje o użyciu tego koloru, czyli zawartość pola Warunek SQL. Pełna jego zawartość wygląda tak:

CASE WHEN (Tw.Dostepne < Tw.tw_StanMin AND Tw.tw_Zablokowany = 0) THEN 1 ELSE 0 END

co tłumacząc na język bardziej przystępny oznacza, że towary dla których ilość dostępna na magazynie (stan minus rezerwacje) jest mniejsza od stanu minimalnego dla danego towaru, będą spełniać ten warunek i zostaną wskutek działania formatowania warunkowego oznaczone na czerwono na liście.

Z kolei w przypadku formatowania o nazwie Towary aktywne blisko stanu minimalnego warunek SQL został zdefiniowany podobnie i ma postać:

CASE WHEN (Tw.Dostepne * 0.75 < Tw.tw_StanMin AND Tw.tw_Zablokowany = 0) THEN 1 ELSE 0 END

który oznacza, że na żółto zostaną oznaczone towary, dla których dostępna ilość ma mniejszy niż 25% stan rezerwy względem stanu minimalnego. Warto zwrócić uwagę, że przy tak zdefiniowanych warunkach, znaczenie ma też kolejność formatowań jaka jest ustawiona na liście.

Oczywiście to tylko przykład możliwości formatowania warunkowego na przykładzie listy towarów. Inne listy dostępne w Subiekcie GT (listy dokumentów, listy kontrahentów, listy towarów wyświetlane przy wystawianiu dokumentu posiadają możliwość zdefiniowania własnych formatowań co pozwala na szeroką indywidualizację wyglądu list tych list, uwzględniając fakt, że formatowania można włączać/wyłączać na poszczególnych stanowiskach (dla poszczególnych użytkowników).

W razie potrzeby wsparcia w przygotowaniu formatowania indywidualnych list – zapraszamy do kontaktu z nami!