Faktury zakupu z Liberty Poland

Po dłuższej przerwie przedstawiamy kolejną nowość w rodzinie modułów faktur zakupowych. Tym razem przygotowaliśmy moduł dla faktur z firmy Liberty Poland S.A. z grupy kapitałowej Polkomtel Sp. z o.o. operatora sieci komórkowej Plus.

Moduł oferuje szereg specyficznych modyfikacji związanych z podstawowym asortymentem jaki jest przez nią oferowany, czyli m.in. oferowaniem telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, itp. Moduł oferuje możliwość traktowania numerów IMEI jako symboli tworzonych towarów w kartotece towarów w Subiekcie, połączony z automatycznym stosowaniem stawki odwrotne obciążenie. Możliwe jest też opcjonalne wymuszenie stosowania podstawowej stawki VAT dla towarów z podanym numerem IMEI, czy wreszcie możliwość używania modułu do przyjmowania dokumentów nie tylko jako faktura zakupu (FZ), ale również jako przyjęcie zewnętrzne (PZ).

Ze względu na ww. funkcjonalność moduł jest na razie oferowany wyłącznie w wariancie z użyciem Sfery. Zapraszamy do przetestowania modułu który jest do pobrania stąd.

Pełna nasza oferta modułów dla innych formatów / wystawców jest przedstawiona na stronie rodziny rozwiązań faktur zakupowych.