Faktura zakupu z formatowaniem warunkowym

Nasz poprzedni wpis o formatowaniu warunkowym wywołał spore zainteresowanie. Efektem jego jest mi.in. zlecenie od jednego z klientów, który korzysta z naszego modułu do wczytywania faktur Eurocash. Ponieważ w przypadku tego klienta przyjmowane faktury zawierają dużą ilości pozycji, istnieje potrzeba szybkiej weryfikacji wielu pozycji pod kątem wprowadzenia zmian dla nowych pozycji, jak i przeliczenia cen dla pozycji których cena zakupu uległa znaczącej zmianie.

formatowanie_warunkowe_2

Aby uzyskać efekt jak powyżej: czyli na zielono oznaczone nowe pozycje towarowe, a na czerwono zaznaczone pozycje ze zmianą ceny o co najmniej +/-2%, wprowadziliśmy następujące modyfikacje do modułu wczytującego faktury z Eurocash:

  • nowo zakładane pozycje towarowe mają jednostkę miary poprzedzoną znakiem #, co już samo w sobie wyróżnia ją na liście (a dodanie przez formatowanie warunkowe podświetlenia na zielono dodatkowo wyróżnia)
  • pozycje dla których nastąpiła zmiana ceny o co najmniej 2% (w górę lub w dół), mają wpisaną procentowo wartość tej zmiany do pola opisu pozycji (wymagane dodanie do standardowego widoku tej pozycji na liście), a kolejna reguła formatowania warunkowego oznacza te pozycje na czerwono.

W tym wypadku wykorzystane zostały zwykłe warunki formatowania (nie wymagające znajomości budowy bazy SQL), co powinno ułatwić Państwu samodzielne przygotowanie własnych efektów wyróżnienia pozycji na listach.

fw_lista

Dla wyróżnienia pozycji o cenie zmienionej o 2% został wykorzystany warunek pokazany poniżej:

fw_zm2pr

Natomiast dla nowych pozycji warunek został zdefiniowany następująco:

fw_nt

Oczywiście to tylko przykład możliwości zrealizowany na potrzeby naszego klienta, ale pokazuje możliwości zindywidualizowania wyglądu Subiekta w wybranych sytuacjach w celu ułatwienia pracy z programem. Zapraszamy do kontaktu w przypadku potrzeby pomocy w przygotowaniu formatowania indywidualnych list!