DoDHL 1.5 listy kurierskie DHL

Program DoDHL pomoże w generowaniu listów przewozowych DHL!

Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym programem eCAS dostarczanym przez tego przewoźnika. Niniejsza instrukcja zakłada, iż czytający zna już program sprzedaży Subiekt GT oraz program do generowania listów eCAS dostarczany przez firmę DHL.
Program DoDHL 1.5 pozwala na wykorzystanie danych adresowych z dokumentów sprzedaży generowanych z poziomu Subiekta GT (FS – faktury sprzedaży, WZ – wydanie zewnętrzne, ZK – zamówienie od klienta) do automatycznego nanoszenia ich na listy przewozowe generowane z programu DHL eCAS, bez konieczności pracochłonnego kopiowania danych pomiędzy tymi programami. Funkcjonalność programu docenią przede wszystkim Ci użytkownicy, którzy realizują dużo przesyłek do różnych klientów (gdy powtarzalność sprzedaży do tego samego kontrahenta jest na niskim poziomie). Dodatkowa zaleta z korzystania z tego programu jest taka, iż jego zastosowanie nie wymaga dodatkowej licencji na stanowisko Subiekta GT na komputerze gdzie będą generowane listy przewozowe. Taka licencja byłaby z kolei niezbędna przy 'ręcznym’ kopiowaniu danych pomiędzy Subiektem GT a DHL eCAS.

Jak to działa?
Program odczytuje z bazy Subiekta GT podstawowe dane dotyczące istniejących już dokumentów sprzedaży. Wyświetlanie tych dokumentów można filtrować poprzez odpowiedni wybór wartości następujący pól na zakładce Na podstawie dokumentów:

– pole Typ dokumentu – pozwala na jednoczesne wybranie tylko jednego z dopuszczalnych typów dokumentów: FS – faktury sprzedaży, WZ – wydania zewnętrzne, ZK – zamówienie od klienta (wykorzystywane często również do generowania faktur proforma)

– pole Data wystawienia – pozwalające na ograniczenie wyświetlanych dokumentów wg dostępnych kategorii czasowych (do wyboru: dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7 dni, ostatnie 28 dni)

Dokumenty z Subiekta GT o wybranym typie i mieszczące się w wybranym przedziale czasowym wyświetlane są w formie listy zawierającej numer dokumentu oraz nazwę firmy dla której dany dokument został wystawiony.

Z widocznej listy wystarczy wybrać właściwy dokument i podwójnie kliknąć na linii go reprezentującej, aby przejść do okna widocznego na kolejnej stronie.

W tym oknie mamy możliwość ewentualnego dokonania korekty danych adresowych przeniesionych z wybranego dokumentu z Subiekta GT (np. skrócenie nazwy firmy, dopisanie w polu nazwa imienia i nazwiska osoby do której przesyłka ma być skierowana, uzupełnienie numeru telefonu, czy adresu email), a także dopisanie własnych (np. pole Uwagi, Centrum kosztu).

Formularz zawiera ponadto dane pozwalające określić parametry przesyłki takie jak:
Ilość przesyłek – ilościowe określenie przesyłek w poszczególnych kategoriach nadawanych na wskazany w formularzu adres docelowy (Dok – przesyłki z dokumentami, 5kg – paczki o wadze do 5kg, 10kg – paczki o wadze w przedziale 5-10kg, 20kg – paczki o wadze w przedziale 10-20kg, 31,5kg – paczki o wadze w przedziale 20-31,5kg),
Typ przesyłki – do wyboru z listy: AH – usługa standard, DHL09 – dostawa do godz. 9:00 następnego dnia roboczego, DHL12 – dostawa do godz. 12:00 następnego dnia roboczego,
– Płatnik – umożliwia wybór pomiędzy Nadawcą a Odbiorcą jako pokrywającym koszty przesyłki,
Centrum kosztu – pozwala na stworzenie oznaczenia kategorii (te, a tym samym przypisanie kosztu związanego z daną przesyłką do osobnej grupy wydatków (wypełnienie tego pola jest opcjonalne),
Kurier – numer kuriera obsługującego odbiór przesyłek z Państwa firmy,
Kwota pobrania i Wartość – pola te mogą być automatycznie wypełnione na podstawie wartości podpowiadanej w polu obok przycisku Kwota pobrania z dokumentu,
Zawartość – pole tekstowe określające rodzaj zawartości w przesyłce,
Uwagi – pole tekstowe pozwalające na przekazanie informacji ułatwiających kurierowi dostarczenie przesyłki, czy zidentyfikowanie przesyłki przez adresata (wypełnienie tego pola jest opcjonalne).

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól wystarczy wybrać przycisk OK, a program DoDHL prześle dane w odpowiednim formacie do programu DHL eCAS. Zaleca się, aby w tym momencie program DHL eCAS był uruchomiony – w ten sposób list zostanie od razu automatycznie wydrukowany. Można oczywiście wygenerować jeden lub więcej listów przewozowych i na zakończenie uruchomić program eCAS – w tym momencie program wykryje ‘kolejkę’ zdefiniowanych listów i je odpowiednio przetworzy. Do prawidłowego działania program DHL eCAS musi być uruchomiony w trybie automatycznego przetwarzania plików XML (szczegóły takiej konfiguracji w dokumentacji do programu DHL eCAS lub od nas w momencie instalacji programu).

Nowym elementem w tej wersji programu jest możliwość generowania listów kurierskich korzystając z listy kontrahentów programu Subiekt GT. Wystarczy wybrać przycisk Z listy kontrahentów Subiekt GT, a pojawi się dodatkowe okno pozwalające na szybkie wyszukanie kontrahenta. W tym celu w polu tekstowym wystarczy wprowadzić szukany tekst i zatwierdzić go klawiszem Enter w prowadzonym z klawiatury.

Przy filtrowaniu listy kontrahentów wprowadzony tekst wyszukiwany jest w nazwie kontrahenta, w nazwie miejscowości i numerze NIP.

Po wybraniu interesującego nas kontrahenta wystarczy podwójnie kliknąć na linii go reprezentującej, aby przejść do okna widocznego definiowania listu przewozowego identycznego jak wcześniej przy wybieraniu dokumentu sprzedaży z listy.

Przygotowanie do pracy

Do prawidłowej pracy z programem po jego zainstalowaniu na komputerze, niezbędne jest ustawienie kilku parametrów dostępnych po wybraniu przycisku Ustawienia. Najważniejszym parametrem jest wskazanie katalogu XML (katalog utworzony w trakcie instalacji DHL eCAS), do którego program DoDHL będzie zapisywał dane do dalszego przetwarzania przez program DHL eCAS (przycisk Katalog XML).

Kolejne parametry jakie można zapisać określają domyślne wartości pól z formularza listu przewozowego. W ten sposób każdy generowany list przewozowy będzie miał już wypełnione część pól według ustawień zapisanych na tej zakładce. Te parametry to: Ilość przesyłek, Typ przesyłki, Centrum kosztu, Kurier, Zawartość. Wybranie przycisku Zapisz spowoduje zapis ustawień, a program przy każdorazowym generowaniu listu będzie korzystał z tych ustawień.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wygenerowanie 25 listów kurierskich  z DoDHL 1.5.  W trybie próbnym po każdorazowym wygenerowaniu kolejnej wiadomości program będzie informował o ilości listów jakie jeszcze mogą być wygenerowane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu generowanych wiadomości, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.

Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury proforma.

Na zakończenie

Program DoDHL 1.5 realizuje jedynie połączenie do przekazania danych z bazy danych Subiekta GT do programu DHL eCAS w postaci plików XML. Wszelkie modyfikacje wygenerowanych listów, czy ich kasowanie jest możliwe wyłącznie z poziomu programu DHL eCAS. W obecnej wersji program wspiera obsługę generowania listów przewozowych dla typowych przesyłek krajowych (dokumenty i paczki) o wadze do 31,5kg. Wersja instalacyjna jest generowana i dostarczana wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z serwera).

Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Produkt nie jest już rozwijany i wspierany!

Dodaj komentarz