Import zamówień ze sklepu ShopGold do Subiekt GT

Import zamówień ze sklepu ShopGold do Subiekt GT

Jak to działa?

moduł umożliwia szybki import zamówień ze sklepu ShopGold do Subiekta GT i zapisanie ich w postaci dokumentu ZK (zamówienie od klienta). W ramach importu danych tworzona jest kartoteka klienta, która uzupełniania jest wszysttkimi dostępnymi w sklepie danymi – w tym danymi do faktury oraz adresem dostawy.

Jeżeli chodzi o pozycje towarowe to użytkownik ma do wyboru 3 sposoby sychronizacji towarów: po symbolu, po symbolu u dostawcy lub po kodzie kreskowym (uwzględniając zarowno kod podstawowy jak i dodatkowe). Jeżeli towar nie zostanie znaleziony to w zależności od ustawień programu: zakładane są nowe pozycje towarowe w kartotece wg danych pobranych ze sklepu lub dodawana usługa jednorazowa o nazwie takiej jak towaro który nie został odnaleziony.

W ustawieniach programu jest możliwość zdefiniowania 3 form wysyłki. Na podstawie fragmentu nazwy jaki jest zawarty w nazwie sposobu wysyłki wiążemy z określonym symbolem usługi dotyczącej wysyłki towaru. Na powyższym zrzucie ekranu z okna ustawień widoczne jest w jaki sposób zostały zdefiniowane przykładowe 3 formy wysyłki. Przy każdorazowym uruchomieniu program sprawdza czy usługi o wskazanym symbolu zostały zdefiniowane w Subiekcie GT. Jeżeli takie usługi nie zostaną odnalezione – użytkownik będzie musiał nanieść poprawki w oknie ustawień.

Program może pracować w dwóch trybach: standardowo po kliknięciu na skrót pojawi się okno iwdoczne na pierwszym zrzucie ekranu z możliwością klikania w przycisk Czytaj w celu pobrania nowych zamówień ze sklepu. W tym trybie jest dodatkowo możliwość zaznaczenia pola 'czytaj cyklicznie co 10 minut’ co spowoduje automatyczne wywołanie odczytu zamówień ze sklepu co 10 minut, aż do momentu zakończenia pracy programu lub wyłączenia tej opcji.

Druga opcja uruchamiania programu jest przeznaczona dla tych, którzy odczyt zamówień chcą wywoływać poprzez harmonogram zadań – w tym celu do skrótu utworzonego w harmonogramie trzeba dodać parametr RAZ. W tym trybie wymagane jest poprawne skonfigurowanie przy pomocy programu serwisowego parametrów uruchomienia Subiekta GT tak aby nie było konieczne podawanie parametrów połączenia z bazą i logowania użytkownika, przy każdym uruchomieniu instancji Subiekta GT wykorzystywanej do importu zamówień.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email. Wersja próbna umożliwia wykonanie 15 operacji importu zamówień ze sklepu (pojedyncza operacja pozwala na wczytanie dowolnej ilości nowych zamówień jakie zostały złożone od ostatniego uruchomienia programu. Po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji importu program informuje o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie.

Na zakończenie

Nasz moduł odczytuje dane z bazy sklepu ShopGold i dodaje wszystkie dane do Subiekta GT z wykorzystaniem Sfery. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:

– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00

– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Przedmiotem oferty jest wersja instalacyjna programu do zainstalowania na komputerze. Oprogramowanie zostanie wygenerowane i dostarczone wyłącznie w wersji elektronicznej (wysyłka mailem lub plik do pobrania z naszego serwera).

Do pobrania:

Wersja demo

 

UWAGA! Do poprawnego działania importera potrzebne jest jeszcze zainstalowanie konektora do bazy MySQL do pobrania z tego adresu.

Koszt modułu to 349 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam