Import danych kontrahentów z plików XML z Menedżera Sprzedaży Allegro

Korzystasz z Menedżera Sprzedaży Allegro? Chcesz szybko zaimportować dane kontrahentów? Wypróbuj ten moduł…

Jak to działa

Nasz moduł umożliwia szybki import danych kontrahentów wyeksportowanych do pliku XML z Menedżera Sprzedaży Allegro. Moduł korzysta ze Sfery dla Subiekt GT dla dodania danych do bazy Subiekta GT, ponieważ to jedyny bezpieczny i pewny sposób na dodawanie danych gwarantujący prawidłowe działanie naszego rozwiązania nawet w przyszłości w przypadku zmian w samym systemie Subiekt GT.

Moduł importuje danych właściciela konta z którego dokonano zakupu, ale także dane adresowe, czy dane do wystawienia faktury.

Po imporcie dane zamawiającego są widoczne na zakładce podstawowe, ale w przypadku podania również danych do faktury, to one 'przysłaniają’ dane zamawiającego. W polu symbol wstawiana jest nazwa użytkownika (nick) z Allegro zapisana dużymi literami.

Natomiast w przypadku podania przez zamawiającego adresu dostawy, są one widoczne na zakładce Adresy w sekcji Adres dostawy.

W przypadku kiedy jest już założony kontrahent o danym symbolu (nazwie użytkownika z Allegro), istniejące konto kontrahenta jest aktualizowane. W przypadku kontrahentów jednorazowych (oznaczanych przez Allegro jako niezarejestrowany) zakładane jest konto z symbolem w postaci ”rrrrmmddggnnss”  gdzie poszczególne elementy to rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda importu danych do subiekta.

W przypadku późniejszego korzystania z zaimportowanych danych – przy wspisywaniu zamówienia, czy od razu dokumentu sprzedaży (faktura lub paragon), wystarczy zacząć wpisywać nazwę zamawiającego z Allegro, a dzięki mechanizmowi Instynkt Subiekt GT podpowie pasującego kontrahenta. W przypadku użytkowników niezarejestrowanych w Allegro trzeba się posłużyć np. nazwiskiem w celu wyszukania właściwego kontrahenta w kartotece.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 10 operacji importu danych kontrahentów. Po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji importu program informuje o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. Po wyczerpaniu limitu operacji w trybie próbnym ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program. Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury / faktury proforma.

Na zakończenie

Nasz moduł odczytuje dane z plików XML i dodaje lub aktualizuje odpowiednie wpisy w kartotece kontrahentów w Subiekcie GT z wykorzystaniem Sfery. Przykładowy plik XML o poprawnej strukturze można pobrać tutaj. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 369 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam