Towary – zbiorcze operacje

Uzupełnij zbiorczo dane Twoich towarów!

Jak to działa

Moduł pozwala na szybkie, zbiorcze uzupełnienie niektórych danych w kartotece towarów i usług. Obecnie z poziomu Subiekta GT zbiorczo możemy m.in. zmienić grupę, dodać/usunąć cechę, zmienić stawkę VAT, oznaczyć/odznaczyć towary do sprzedaży mobilnej, przez aukcję czy w sklepie internetowym.

tzo

Na podstawie doświadczeń własnych i zapytań od klientów wytypowaliśmy na początek następujący zestaw pól, które zbiorczo będzie można aktualizować z pomocą naszego rozwiązania:

  • kod kraju pochodzenia
  • masa towaru w kg
  • objętość towaru w m3
  • stan minimalny
  • średni czas dostawy
  • zawartość pól własnych – jeżeli zostały zdefiniowane.

Budowa interfejsu programu jest bardzo prosta. Lista produktów która jest głównym elementem interfejsu, pozwala na wyświetlanie podstawowych danych o towarach i usługach z bazy naszego Subiekta GT: symbol i nazwa towaru oraz jedno dodatkowe pole wybierane z rozwijanej lista w prawym górnym roku okna aplikacji. Dodatkowo mamy możliwość filtrowania listy pozycji poprzez wyświetlenie tylko aktywnych pozycji oraz dodatkowo używając filtrowania po nazwie (wyszukanie czy w nazwie pozycji jest podana minimum 3-znakowa fraza). Oczywiście możemy korzystać z dowolnej kombinacji tych elementów pamiętając, że w niektórych przypadkach mogą one ograniczyć listę wyników (w przypadku korzystania z więcej niż jednego filtru – wyniki będą spełniały warunki wszystkich aktywnych/włączonych filtrów).

W danym momencie pracy z aplikacją mamy możliwość dokonywania zmiany wartości tylko dla wybranego pola wskazanego w rozwijanej liście w prawym górnym roku okna aplikacji. Po zmianie wyboru pola na tej liście, automatycznie odświeżany jest widok listy towarów tak, aby uwzględnić nowo wybrane pole i program 'przełącza się’ na aktualizowanie tego pola.

Dostęp do opcji zbiorczego nadania wartości wybranego pola dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu wybranych pozycji towarowych z listy. W trybie próbnym można jednorazowo zaznaczy maksymalnie 5 pozycji z listy towarów. To ograniczenie jest zniesione w momencie wykupienia klucza dla wersji pełnej.

Wersja testowa

W celu zapoznania się w praktyce z możliwościami programu należy pobrać ze strony wersję instalacyjną programu. Po jej zainstalowaniu na komputerze, przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno aktywacji, w które należy wprowadzić i zatwierdzić dane identyfikujące daną instalację Subiekta GT (nazwa serwera, nazwę bazy danych, identyfikator użytkownika i hasło) oraz adres email.

Po wypełnieniu tych pól – aktywny stanie się przycisk Aktywuj wersję próbną, który pozwoli na uaktywnienie programu do pracy w trybie wersji próbnej, która umożliwi wykonanie 25 operacji aktualizacji wybranego pola, gdzie każda z operacji może obejmować maksymalnie aktualizację 5 produktów. W trybie próbnym po każdorazowym wykonaniu kolejnej operacji program będzie informował o ilości operacji jakie jeszcze mogą być wykonane w tym trybie. W przypadku korzystania z wersji testowej, po wyczerpaniu limitu operacji, ponownie pojawi się okno aktywacji, gdzie należy skorzystać z przycisku Zamów klucz do wersji pełnej, aby zamówić wersję komercyjną klucza. Pojawi się okno zamówienia, które należy wypełnić odpowiednimi danymi i wysłać mailem zamówienie wygenerowane przez program.

Na podstawie otrzymanych danych wygenerujemy właściwy kod aktywacyjny dla wersji komercyjnej, który należy wprowadzić w oknie aktywacji (bez konieczności ponownej instalacji programu). Kod aktywacyjny zostanie wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia na podstawie wystawionej faktury / faktury proforma.

Na zakończenie

Operacje zbiorczej zmiany wybranych pól dla towarów dokonują modyfikacji wartości bezpośrednio w bazie Subiekta GT. Dlatego tak ważne jest zachowanie daleko posuniętej ostrożności:

  • wykonanie kopii bazy danych przed każdą operacją zbiorczych zmian (w szczególności w momencie pierwszych operacji z jego użyciem)
  • zalecamy przeprowadzenie testowych operacji zbiorczych zmian z wykorzystaniem testowego podmiotu / testowej bazy.

Moduł Towary – zbiorcze operacje nie wymaga korzystania z dodatkowych modułów takich jak Sfera GT. Istnieje możliwość opracowania rozwiązania pod potrzeby klienta – zapraszamy o kierowanie zapytań na numer telefonu lub adres email podany poniżej w sekcji Pomoc Techniczna.

Pomoc techniczna

Jest oferowana:
– telefonicznie pod numerem 793 952200 w dni robocze w godz 11:00-16:00
– drogą mailową na adres biuro@subiektywnedodatki.pl

Do pobrania:
Wersja demo

Koszt modułu to 199 zł brutto za stanowisko. Zamówienia można składać przez sklep www.StrefaLicencji.pl (przycisk Zamawiam) z możliwością zapłaty przelewem lub kartą.

Zamawiam