Dodawanie parametru do skrótu programu

Przy uruchamianiu Subiekta GT, czy niektórych naszych rozwiązań wymagane jest dodanie parametru, który spowoduje zindywidualizowane zachowanie się programu.

W przypadku uruchamiania Subiekta GT z parametrem, którym będzie nazwa pliku XML, uzyskamy efekt automatycznego wczytania innego pliku konfiguracyjnego niż Subiekt.xml zapisany domyślnie w lokalizacji C:\ProgramData\InsERT\InsERT GT.

W ten sposób np. na pulpicie możemy stworzyć indywidualne skróty logujące nas automatycznie dla poszczególnych użytkowników Subiekta wspólnie korzystających z danego komputera.

Jak zatem dodać parametr do skrótu z którego uruchamiamy Subiekta GT? Wystarczy wybrać ikonę skrótu i z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Właściwości.

skrot

Pojawi się wtedy okienko widoczne poniżej, w którym w polu Element docelowy dostępna jest  ścieżka z lokalizacją programu, który jest uruchamiany – w tym wypadku Subiekt.exe, a po spacji dodany jest właśnie parametr, w tym wypadku Subiekt2.xml. Oznacza to, że przy uruchomieniu Subiekta z tego skrótu zostanie dodatkowo wczytany plik konfiguracyjny o nazwie Subiekt2.xml, który powinien być dostępny w lokalizacji C:\ProgramData\InsERT\InsERT GT.

skrot2

Parametru dodawanego do skrótu używamy często w naszych rozwiązaniach indywidualnych jakie przygotowujemy dla naszych klientów. Zazwyczaj wtedy parametr ma postać frazy pisanej wyłącznie dużymi literami i decyduje właśnie o indywidualnym zachowaniu się programu zgodnie z potrzebami danego klienta.

W przypadku naszych rozwiązań sytuacja wygląda podobnie:

przy czym we właściwościach parametr podajemy w postaci wartości np. słowa „PARAMETR”, który nadajemy indywidualnie i jest to zazwyczaj nazwa firmy dla której jest przygotowana dana indywidualna modyfikacja.

W przypadku modyfikowania skrótu tworzonego automatycznie przez nasz instalator, należy pamiętać aby ponownie dodać parametr po reinstalacji / aktualizacji rozwiązania, ponieważ instalator przywraca standardową postać skrótu (bez parametru indywidualnego).

Na koniec warto zwrócić uwagę, iż parametr dodajemy zawsze po spacji i po znaku (cudzysłów) jeżeli występuje on w polu Element docelowy.