Dodatkowe funkcje w ZK Zbiorcze Operacje dla Subiekt GT

Moduł ZK Zbiorcze Operacje został przez nas wzbogacony o dwie ciekawe opcje dostępne z podręcznego menu pod prawym przyciskiem myszy.

Pierwsza z nich pozwala w szybki sposób połączyć kilka osobnych zamówień w jeden dokument ZK. Funkcja sprawdza, czy wszystkie wybrane dokumenty ZK są wystawionego dla tego samego kontrahenta i tworzy z wszystkich pozycji jeden dokument. Użytkownik samodzielnie może skasować źródłowe dokumenty ZK lub z poziomu modułu zrealizować je bez dokumentu.

Druga opcja pozwala zmontować komplety dla tych pozycji, jakie występują na wybranych do analizy dokumentach ZK. Funkcja generuje komplety w takiej ilości, jaka wynika z wybranych dokumentów ZK – nie są brane pod uwagę dostępne na magazynie gotowe komplety. Oczywiście montaż kompletów odbędzie się pod warunkiem, że są dostępne niezbędne ilości składników potrzebnych do ich zmontowania.

Pozostałe informacje o rozwiązaniu są dostępne na stronie rozwiązania https://subiektywnedodatki.pl/zk-zbiorcze-operacje/